Kaptajn Christian Planck, tidligere kompagnichef og nu sagsbehandler, Forsvaret - HD i Regnskab og Økonomistyring

"Jeg tog HD-uddannelsen for at bygge videre på mine militære færdigheder. Det er ikke noget, der kræves af mig i mit arbejde, da jeg ikke arbejder med økonomi til hverdag. Men jeg sidder med budgetplanlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter. Jeg ønskede derfor at få en grundlæggende økonomiforståelse og få et nyt begrebsapparat – vi kalder det ”stammesprog” hos os.

For mig handler det også om fremtidssikring. Det er jo en uddannelse, som giver en de værktøjer, som efterspørges ”på den anden side af hegnet”, og som kan bruges til at træde ind i økonomifunktioner fremadrettet.

Praksisnært studie
HD-studiet lever helt klart op til mine forventninger. Som ønsket har det givet mig et begrebsapparat og basale færdigheder inden for økonomi, som der bliver bygget ovenpå på specialiseringen i Regnskab og Økonomistyring. Jeg har fået værktøjer til at lave økonomiske kalkuler og modeller til at beregne rentabilitet og ressourceallokering. Jeg har lært at argumentere på en faglig måde, så jeg nu tør kaste mig ud i flere dialoger og argumentere mere på mit arbejde.

Desuden laver vi projekter, hvor vi kan arbejde med problemstillinger fra vores arbejde. Jeg har fx kigget på ammunitionsforbruget ifm. skydeperioder i et projekt på studiet. Projektet havde til formål at undersøge, hvordan man kan ressourceallokere mere effektiv uden det går ud over uddannelsen af soldaterne.

Jeg kan klart anbefale studiet til andre. Man får nye perspektiver på sit arbejde og møder folk fra andre brancher. Det er dedikerede mennesker, som yder en stor indsats ved siden af deres arbejde, og jeg synes generelt, at niveauet er højt. Deltagerne bidrager med deres erfaringer i undervisningen og på den måde bliver teori og praksis bundet fint sammen.

Struktur og noter giver pote
Man skal være indstillet på, at der skal lægges en hel del ressourcer, når man læser HD. Jeg har i forvejen ikke et traditionelt 37 timers-arbejde og har også en familie, der skal passes. Men man lærer at strukturere sin tid. Jeg synes, at erhvervspolitik er meget spændende og kan godt lide at holde mig opdateret i medierne i forhold til nyheder og debatter. Det bliver der heldigvis stadig tid til.

Rent lavpraktisk prioriterer jeg at læse fremad, dvs. ”skimmelæse”, når der er huller i kalenderen, møde op til undervisningen og tage noter. Jeg læner mig rigtigt meget op af mine noter, når jeg forbereder mig til eksaminerne, så jeg ikke behøver at læse hele pensummet igennem igen."