MBA årsmøde 2019 - Personligt Lederskab

Praktiske informationer

Dato: Onsdag d. 23. oktober 2019

Tid: 09.30 - 18.00

Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V,   bygning S2610, lokale 313A+B

Sprog: Dansk

Pris: 395 kr. ekskl. moms for MBA-alumner (MBA-alumner, FT-MBA-alumner, EMBA-alumner uden betalt medlemskab).

Gratis for tidligere betalende medlemmer af "Executive MBA-alumneforening" (da deltagelse er betalt via medlemskab).

Mød andre MBA'ere og bliv opdateret med ny viden og inspiration på MBA-årsmøde 2019. Sæt kryds i kalenderen den 23. oktober.

Temaet er i år "Personligt lederskab", hvor vi også vil kigge på du muligheder og barrierer der ligger i forhold til diversitet.

Ledererfaring opbygges over tid og på baggrund af vores fundament af viden og refleksioner herpå, som styrker de handlinger og valg vi foretager og dermed gør os til bedre ledere.

Som leder i dag skal du agere i en kompleks verden under konstant forandring. Hvordan kan du styrke dig selv som leder? Og hvordan styrker diversitet i organisationen dig som leder og forbedrer virksomhedens muligheder for innovation og vækst? Bliv klædt på til at blive en endnu bedre leder i fremtiden og deltag i diskussionen om hvad det kræver.

Du bliver bl.a. inspireret af:

 • Jakob Lauring, Professor, Aarhus BSS
 • Christian Bøtcher Jacobsen, Ph.d., Lektor, Aarhus BSS og Vicecenterleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
 • Christina Lundsgaard Ottsen, Ph.d., Seniorrådgiver CfL og Ekstern lektor, Aarhus BSS
 • Marianne Hartz Thomas, MBA, partner i Viegand Maagøe og tilknyttet Dansk Center for Mindfulness ved Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet
 • Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende direktør, LEDERNE 

Program

09.30-10.00: Ankomst og registrering


10.00-10.15: Velkomst


10.15-11.45: Lead with humanity – Nordic Better Business

Marianne Hartz Thomas, MBA, partner i Viegand Maagøe og tilknyttet Dansk Center for Mindfulness ved Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet

Vi ved, at engagerede kolleger, høj performance, stærk motivation og en ærlig og k(ærlig) kultur skaber effekter på bundlinjen. Men hvordan skaber man alt det? Det veldokumenterede mindfulness-program (MBSR) er digitaliseret og testet på danske top- og mellemledere. Konklusionen er klar: Lederne bliver markant mindre stressede, indgår i færre konflikter og føler at de får meget mere fra hånden og træffer bedre beslutninger. Meditation, yoga og skype-møder i otte uger dannede rammen om en del af det, som bør være en fast ingrediens i al ledelsesudvikling og træning i fremtiden. En del af at skabe bæredygtig ledelse. Af at lede med medmenneskelighed.

Take-aways:

 • Inspiration til et nyt digitalt ledelsesredskab baseret på tunge videnskabelige konklusioner
 • Introduktion til bæredygtig ledelse
 • Effekter for individer og organisationer  

MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion. Det er et videnskabeligt 8-ugers program, der beviseligt forbedrer mental sundhed, forebygger og helbreder stress, depression og en række andre lidelser. Programmet anvender intensiv træning i mindfulness, så du kan forbedre helbred og livskvalitet samt håndtere symptomer på stress, angst og depression. Uanset om du er syg eller rask. 


11.45-13.00: Frokost og networking


13.00-13.45: Hvordan skabes værdi ud af mangfoldighed?

Jakob Lauring, Professor, Aarhus BSS

Det er i stigende grad nødvendigt at kunne håndtere mangfoldighed for at opnå succes i organisationer og fx bestyrelser og dermed skabe forudsætninger for, at teams når deres mål. Mange organisationer er endnu i ringe grad bevidste om de mulige potentialer og faldgruber, som organisatorisk mangfoldighed medfører. Ledere og medarbejdere, der kan håndtere mangfoldighed, får derfor nøgleroller i fremtiden. Oplægget tager afsæt i den nyeste forskning om mangfoldighed og fokuserer på arbejdet - både praktisk og strategisk - med mangfoldighed i organisationer. 

Take-aways:

 • Medarbejder-mangfoldighed kan skabe værdi i organisationer.
 • Gevinsterne kommer ikke af sig selv.
 • Diskrimination og ubevidste bias er vigtige barrierer at overkomme. 

13.45-14.30: Hvad skal vi med overmodige mænd og uambitiøse kvinder i ledelsen?

Christina Lundsgaard Ottsen, Ph.d., Seniorrådgiver CfL og Ekstern lektor, Aarhus BSS

Diversitet er i stigende grad et konkurrenceparameter i virksomheder og kønsdiversitet i topledelsen giver bedre beslutninger, men i Danmark har vi relativt få kvinder i ledelse. Vi ønsker at rekruttere efter kompetencer, men vi bruger gamle metoder, der forherliger overmodige mænd og forventer uambitiøse kvinder. Samfundsstyrede forventninger er med til at forme vores valg og vi mennesker er ikke så rationelle, som vi engang troede. Lyt med når Christina udfordrer vores ubevidste bias og lægger op til en snak om målrettet adfærdsdesign. Håndtering af diversitet kræver god ledelse, men det skaber også bedre ledere, når vi formår at sætte forskellighed i spil.

Take-aways:

 • Forskning viser at diversitet understøtter bæredygtig udvikling.
 • Adfærdsdesign og inkluderende ledelse kan sætte diversitet i spil
 • Flere perspektiver giver færre blinde vinkler og bedre beslutninger

14.30-15.00: Pause og networking


15.00-16.30: Paneldebat - Fremtidens leder!?

Panellet tæller foreløbig:

 • Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende direktør, LEDERNE
 • Christian Bøtcher Jacobsen, Ph.d., Lektor, Aarhus BSS
 • Christina Lundsgaard Ottsen, Ph.d., Ekstern lektor, Aarhus BSS

Paneldebat om det personlige lederskab og diversitet. Hvad skal du have fokus på som leder i tiden som kommer og hvordan forbereder du dig bedst på dette?


16.30-16.45: Seneste nyt på MBA-området (engelsk)

Franziska Günzel-Jensen, Associate Professor, Director of Studies MBA, Aarhus BSS


16.45-17.00: Afslutning inkl. overrækkelse af Årets Alumne-pris


17.00-18.00: Networking, øl og snacks

Franziska Günzel-Jensen, Director of Studies MBA, Associate professor, Ph.D., Aarhus BSS

Franziska Günzel-Jensen is Director of Studies at the MBA, Associate Professor at Aarhus BSS. She holds a Ph.D. in entrepreneurship from Magdeburg, Germany. She has advised start-ups with very diverse backgrounds and gained management experience working at Shanghai Volkswagen and Daimler Chrysler Singapore. Specialties: Business Model Design and Change, Building Companies from Scratch, Entrepreneurship Education, High-growth Start-ups, Innovative and Entrepreneurial Thinking, Qualitative Research.