Søg om optagelse

Søg om optagelse

Det er muligt at søge optagelse under tompladsordningen på Aarhus BSS i foråret og i efteråret. Hvis du søger tompladsfag fra flere fakulteter, skal du lave en ansøgning til hvert fakultet. http://www.au.dk/evu/uddannelsestyper/tompladsordningen/

Ansøgningsfrister:

Fag i efteråret: 8. august 2020 (forlænget ansøgningsfrist).

Fag i foråret: 1. november 2020. 

Du kan forvente svar senest medio august/primo februar. På nogle fag får du først besked om optagelse ved studiestart, da studienævnet først på dette tidspunkt ved, om der er ledige pladser.

Klik her for at søge ind på Tomplads

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  1. Ansøgere som opfylder adgangskravene
  2. Allerede igangværende studerende (fx på sidefag) vil have fortrinsret
  3. Ansøgere der skal bruge fagene som supplering i forbindelse med optagelse på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

De enkelte ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation. Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.