Søg om optagelse

Søg om optagelse

Det er muligt at søge optagelse under tompladsordningen på Aarhus BSS i foråret og i efteråret. Hvis du søger tompladsfag fra flere fakulteter, skal du lave en ansøgning til hvert fakultet. http://www.au.dk/evu/uddannelsestyper/tompladsordningen/

Ansøgningsfrister:

Fag i foråret: 1. november 2019. Der er åbnet for efteroptag på uddannelsen - fristen er den 8. januar 2020 kl. 23:59.
Ansøgninger modtaget efter 1. november bahandles i den rækkefølge vi har modtaget dem.

Fag i efteråret: 1. maj 2020. Ansøgningen åbner ca. 14 dage før ansøgningsfristen.

Du kan forvente svar senest medio august/primo februar. På nogle fag får du først besked om optagelse ved studiestart, da studienævnet først på dette tidspunkt ved, om der er ledige pladser.

Klik her for at søge ind på Tomplads

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere ved ansøgningstidspunktet, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  1. Ansøgere som opfylder adgangskravene
  2. Allerede igangværende studerende (fx på sidefag) vil have fortrinsret
  3. Ansøgere der skal bruge fagene som supplering i forbindelse med optagelse på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

De enkelte ansøgninger vurderes på baggrund af den fremsendte dokumentation. Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.