Fag på tompladsordning

Mini-guide til tompladssøgning i kursuskataloget

  • Uddannelse: vælg mellem bachelor, kandidat eller tilvalg (tilvalg kan både være på kandidat- og bachelorniveau)
  • Kursustype: her skal du vælge tomplads
  • Fakultet: her skal du vælge Aarhus BSS

Bemærk, at det ikke er alle universitetets fag, der kan følges under tompladsordningen. Det er f.eks. ikke muligt at følge enkeltfag på bacheloruddannelsen i psykologi og jura, og kun enkelte seminarer på kandidatuddannelsen i psykologi, disse vil fremgå af kursusbeskrivelsen. Derudover kan der være uddannelser, hvor det ikke er muligt at følge fag på 1. semester, men udelukkende på efterfølgende semestre. 

Tilvalg/sidefag under tompladsordningen

Ligesom ved bachelor- og kandidatuddannelserne består et tilvalg/sidefag af en række forskellige fag eller eksamensdiscipliner. For at opnå et helt tilvalg/sidefag skal du bestå alle eksaminer i det pågældende sidefag/tilvalg. Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i gymnasieskolerne inden for et bestemt fagområde, er det vigtigt, at du tager både bachelor- og kandidattilvalg/sidefag.

Du skal forud for hvert semester søge optagelse til de enkeltfag på tilvalget/sidefaget, som du ønsker at følge det pågældende semester. Der skal vedlægges dokumentation hver gang du søger. Det er muligt at genbruge allerede fremsendt dokumentation, såfremt du logger ind på samme måde i det digitale ansøgningssystem som første gang du søgte. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at afslutte et tilvalg/sidefag hurtigere end den normerede studietid.

 

Find mere information om sidefagenes/tilvalgsfagenes opbygning

Book en vejledning


Du kan booke en vejledningssamtale via telefon eller fremmøde. Vi vejleder om uddannelsesvalg, adgangskrav mv. i forhold til din baggrund. Skriv gerne i bookingen, hvad du ønsker at tale med os om, så vi kan forberede os inden mødet. Har du praktiske spørgsmål om deadlines, priser mv., kan du kontakte Student Services.

Book en vejledningssamtale

Kontakt os

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider