Bachelor på deltid

ET NIVEAU HØJERE

Begrebet heltid-på-deltid dækker over, at udvalgte heltidsuddannelser på Aarhus Universitet, der normalt udbydes i dagtimerne, bliver udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid. Heltidsuddannelserne-på-deltid er identiske med fuldtidsuddannelserne og er fuldt ud ligeså kompetencegivende, men strækker sig blot over længere tid med undervisning tilrettelagt om aftenen og/eller i weekenderne, således at du kan følge den fx ved siden af et fuldtidsarbejde.

Hvis du gerne vil tage en af universitetets heltidsuddannelser, men ikke har mulighed for at studere på heltid, så er vores heltidsuddannelser på deltid måske noget for dig. Heltid-på-deltid kan også være en mulighed for at tage et tilvalg/sidefag.