Digital2021

Datadrevet forretning | Forretningsdrevet data

Tirsdag den 21. september 2021 14.00-17.00

Internet of Things og datamining giver mulighed for at opsamle uendelige mængder data. Og computerbaserede software-algoritmer gør det muligt at analysere og præsentere disse store mængder data. Men én ting er de teknologiske muligheder, en anden er den organisatoriske virkelighed.

Digital2021 stiller skarpt på, hvordan virksomheder kan udnytte de mange muligheder for data på et strategisk niveau og i praksis.

Til konferencen får du både indblik i den seneste forskning på området og aktuelle eksempler fra private og offentlige virksomheder. 

Digital2021 bliver afholdt online via Zoom, og det er gratis at deltage. 
Program
- 14.00 -
Velkomst - Digital tværfaglighed
Lars Haahr, lektor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
Jakob Arnoldi, professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, studieleder ITKO

Velkomst fra studieleder for ITKO uddannelsen Jakob Arnoldi der kort vil skitsere ITKO uddannelsens relevans i en digital tidsalder.- 14.10 -
With great data comes great responsibility: the dark side of data ecosystems
Andrea Carugati, Professor, Aarhus BSS

Data is the oil of the digital economy: it powers customer understanding, sale predictions, product design, service design, and even the design of internal operations. However, the same qualities that make data so appreciated—their volume, their value for a plurality of stakeholders and their capacity to be indefinitely reused—also have a dark side, as data reuse can entice organization to cross the line between the bright and the dark side of data-driven business. This talk will present the dynamics of data ecosystems and a model, the Data Analytics Ecosystem Model, that can aid organizations to manage the dynamics of their data ecosystem so to remain on the bright and avoid their dark side.- 14.35 -
IoT som forretning – indsigter og erfaringer fra to danske virksomheder  
Denni Pultz Gottfredsen, Senior Digital Advisor, Kapacity

Der er fortsat stor hype om IoT, og mange virksomheder forsøger at skabe nye forretningsmodeller eller indtægtskilder. Det kræver nye teknologiske kompetencer for at kunne skabe en bæredygtig forretning med IoT. I denne præsentation fortæller Denni Pultz Gottfredsen om erfaringerne fra to danske virksomheder – både succeserne og fiaskoerne – og hvorfor IoT er relevant i et større bæredygtigt perspektiv i vores samfund.  - 15.00 -
Paneldebat


- 15.10 -
Pause


- 15.25 -
Fra flying (data) blind til beast mode  
Astrid Storm Graversen, Manager, Danish Commodities, ekstern lektor, Aarhus Universitet

Danske Commodities har altid været datadrevne i deres forretning, men i takt med at konkurrencen og kompleksiteten stiger i energimarkedet, stiger behovet for datamængder og -kvalitet til at vurdere hvordan virksomheden skal positionere sig på markedet.   

Astrid Storm Graversen giver dig et indblik i, hvordan Danske Commodities arbejder med at modne sin håndtering af data for at øge datakvalitet, -stabilitet og -validitet igennem hele værdikæden. 

 


- 15.45 -
Hvis datadrevne beslutninger er svaret, hvad er så spørgsmålet? 
Jacob Jensen, analysechef, Syddansk Universitet, ekstern lektor, Aarhus Universitet

Der er en række strategiske opmærksomhedspunkter hos beslutningstagere, når man ønsker, at data skal understøtte forretningsudviklingen. Decision Intelligence bør ikke reduceres til, at det alene er KPI’ere, men hvilke typer data kan med fordel bringes i spil?     

Måden man arbejder med data på, og præsentationstilgangen i ledelsesinformationen, skaber kulturen for beslutningsprocesserne. Med konkrete eksempler fra universitetssektoren illustrerer Jacob Jensen datas betydning for forretningsudvikling i en offentlig kompleks organisation.  - 16.05 - 
The Art of Ignoring 
Anna  Essén, adjunkt, Stockholm School of Economics

The presentation focuses on the way that people and organizations sometimes consciously ignore facts and information. Anna Essén will present and discuss findings from the research project ‘The Art of Ignoring’. Willful ignoring – what makes it easy? Why and how does it happen? - 16.40 -
Paneldebat


- 16.55 -
Afslutning og tak for i dag


Arrangements-komité 

Praktisk 

Dato: 21. september 2021

Tidspunkt: 14.00-17.00

Pris: Gratis

Sprog: Alle oplæg er på dansk undtagen oplægget af Anna Essén og Andrea Carugati, som er på engelsk.

Sted: Digital2021 afholdes online via Zoom.
Tættere på dagen vil du modtage et link.  Master i it på Aarhus BSS

Master i it er en masteruddannelse på kandidatniveau, som giver it-ledere og -medarbejdere mulighed for at styrke deres ledelsesmæssige kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

Læs mereKonferencen støttes af It-vest