Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Workshops Wiseflow for bedømmere

Wiseflow for bedømmere

Formål

Siden implementering af WISEflow på Aarhus BSS er der kommet en række tilpasninger og nye funktioner i eksamenssystemet, som kan lette bedømmernes retteprocedure, karakterafgivelse og feedback til de studerende.

På denne workshop vil vi gennemgå de forskellige værktøjer og indstillinger i bedømmer- og karakterværktøjet i WISEflow, og demonstrere systemets kommenteringfunktioner og muligheder for pointbaseret bedømmelse og foreløbig karaktertildeling på baggrund af tildelte eller opnåede points? Undervisningen veksler mellem instruktion og demonstration i WISEflow og hands-on-øvelser.    

Indhold

 • Introduktion til forsiden af WISEflow
 • Tilpasning af profil, sprog- og notifikationsindstillinger
 • Bedømmerfanen og adgang til eksamensflows og besvarelser
 • De forskellige flowtyper
 • Retteværktøjet: indsættelse af annotering, tegning, kommentar
 • Kommentering og deling af kommentarer, individuelle og generelle
 • Opsummering og udskrivning af kommentarer
 • Egne vurderinger og endelig bedømmelse
 • Ændring af karakter
 • Filtrering af besvarelse i forhold til medbedømmer
 • Kombination af flere eksamener   

Forberedelse

Generelle oplysninger

Målgruppe: Bedømmere og reviewere, som har brug for en grundlæggende introduktion til WISEflows funktionalitet

Tilstedeværelse: 2 timer

Forudsætninger: Generelt kendskab til IT     

Omfang: Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1/2 time

Deltagerantal: Min. 5, max. 20 personer

Pris: Gratis for ansatte ved Aarhus BSS

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.  

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder