Undervisningsteknologier til engagerende læringsaktiviteter

Digitale værktøjer i undervisningen

Formål

Digitale værktøjer benyttes ofte i dagens forelæsning, holdundervisning og som optakt til undervisningsmødet. Formålet med brugen af de digitale værktøjer er ofte at facilitere engagerende læringsaktiviteter, hvor de studerende aktiveres og får mulighed for at anvende deres viden. At engagere mere end 100 studerende i et auditorium eller sikre rettidig feedback til alle studerende i holdundervisningen, kan være en stor udfordring. Digitale værktøjer er én af flere måder hvorpå man kan understøtte et studentercentreret læringsmiljø, men hvilke værktøjer stiller Aarhus Universitet til rådighed og hvordan anvendes værktøjerne på en hensigtsmæssig måde? Formålet med workshoppen er at præsentere, gennemgå og afprøve følgende værktøjer:

  • Mentimeter
  • Padlet
  • Peergrade
  • Google Forms

Efter workshoppen er deltagerne selv i stand til at anvende og udforske værktøjerne ind i egen undervisningspraksis.     

Aktiviteter

Workshoppen veksler mellem præsentation og afprøvning af de forskellige digitale værktøjer. I den første del af workshoppen gennemgås afstemningsværktøjet Mentimeter og tilhørende studenter-involverende aktiviteter som word-cloud, think-pair-share og peer instruction. I den efterfølgende del afprøves den digitale opslagstavle Padlet til at facilitere gruppearbejde, og senere i workshoppen præsenteres Peergrade, der anvendes til at automatisere og facilitere peer feedback blandt de studerende. I sidste del af workshoppen præsenteres Google Forms til at håndtere tests og selvtests. Deltagerne får i alle dele af workshoppen mulighed for at opsætte testaktiviteter i værktøjerne mens der er kyndig support til stede. 

Forberedelse

Deltagerne skal inden workshoppen oprette sig som brugere på Mentimeter med en AU-licens. Tilgå denne side og tilføj AU-ID (fx AU458834) i feltet ‘Username’.  

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere på Aarhus BSS

Omfang: Tilstedeværelse: 2 timer, forberedelse: 5 minutter

Deltagerantal: max. 12

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.    

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder