Planlægning og design af undervisning

Formål

Skab kurser med et effektivt mix af læringsaktiviteter før, mellem og efter timerne i undervisningslokalet og få systematik i beslutningerne om, hvilke dele af undervisning og stofbearbejdning, der skal foregå face-to-face og hvilke, der med fordel kan foregå online.

Indhold

Workshoppen klæder deltagerne på til at designe et undervisningsforløb vha. relevante planlægningsværktøjer. Deltagerne arbejder med udgangspunkt i deres egen undervisning med at designe et undervisningsforløb af kortere eller længere varighed, herunder:

  • Identificere kontekstuelle forhold ved forløbet og de studerende. Bl.a. Hvem er de studerende, holdstørrelse, undervisningsformat, eksamensform, antal ECTS-point og forbehold fra studienævnet.

  • Definere læringsmål og delmål. Hvad skal de studerende kunne efter at have deltaget i forløbet

  • Drøftelse af den overordnede pædagogiske idé. Hvorfor og til hvilket niveau skal noget læres. Hvilke læringsaktiviteter må de studerende nødvendigvis indgå i for at kunne oparbejde de forventede kompetencer som læringsmålene beskriver?

  • Vælge undervisningsindhold. Med udgangspunkt i fagets læringsmål hvilke emner, perspektiver, koncepter og forhold er relevante at præsentere for de studerende. Hvilke materialer skal de studerende bearbejde i forløbet?

  • Vælge undervisningsmetode og -aktiviteter. Hvilken tilgang til undervisningen anlægges? Hvilke undervisningsaktiviteter skal planlægges for at kunne hjælpe de studerende til at nå de ønskede læringsmål? Hvilke aktiviteter skal foregå på timerne og hvilke aktiviteter skal foregå udenfor timerne?

  • Vælge feedbackformer. Studerende lærer af at give hinanden feedback, og af denne proces lærer de studerende at blive mere selvstændige i deres arbejde. Hvilke feedback  aktiviteter skal de studerende deltage i for at kunne træne sig i kriterierne for faget?

  • Skabe sammenhæng. Er der sammenhæng mellem de ønskede læringsmål, læringsaktiviteterne og udprøvning? Trænes de studerende løbende i kriterierne for faget gennem de nævnte læringsaktiviteter? 

Forberedelse

  • Deltagerne skal før workshoppen identificere en problemstilling, som de vil arbejde med
  • Vælge/medbringe konkret kursusforløb
  • Udfylde template som fremsendes før workshoppen

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere på Aarhus BSS og AU

Omfang: Efter behov

Deltagerantal: max. 20

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS. 

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder