Optimér din speciale- og ph.d.-vejledning med online værktøjer

Vejledningsforløb med online møde- og feedbackværktøjer

Travlhed, flere studerende og en aktuel fremdriftsreform medvirker til at mange vejledere ønsker at effektivisere deres vejledningsaktiviteter gennem de muligheder, der ligger i at kunne planlægge og gennemføre vejledning, når og hvor det passer bedst. I perioder med udlandsophold kan den geografiske afstand også forhindre regelmæssige vejledningssamtaler og øge behovet for online kontakt.

Formål/ Indhold

Formålet med denne workshop er at give deltagerne mulighed for at designe et blended vejledningsforløb, og derved øge fleksibiliteten for både vejleder og studerende. Formålet er også, at deltagerne afprøver og vurderer online værktøjer til skriftlig feedback samt online platforme til vejledningsmøder.

Du får også konkrete råd til, hvordan du bedst kan agere i online fora for at sikre en god dialog og skabe tillid i relationen med den studerende. Derudover får du mulighed for at afprøve de forskellige værktøjer og vurdere deres relevans i din vejledningspraksis.

Indhold

Aktiviteter

Hovedvægten ligger på udveksling og afprøvning af konkrete vejledningsprincipper, -metoder og -redskaber.

  • Workshoppen indledes med et kort oplæg om hvilke elementer i vejledning, der egner sig til at foregå online. Oplægget indeholder også konkrete eksempler på blended vejledningsforløb.
  • Derefter afprøver deltagerne konkrete værktøjer til online tekstfeedback (Google Docs, Screencast-O-Matic og Kaizena) og til online møder (Adobe Connect, Web Skype, Appear.In).
  • Workshoppen afsluttes med at deltagerne designer et aktuelt og reelt vejledningsforløb, der gør brug af principper og metoder fra workshoppen.

Forberedelse

  • Skriv kort om dine erfaringer med brug af online værktøjer i vejledningen
  • Udvælg og medbring et konkret eksempel på en opgave, som du skal give (eller har givet) feedback på.

Nærmere information følger i Blackboard efter tilmeldingsfristen

Generelle oplysninger

Målgruppe:Vejledere på KA-, MA- og ph.d.-niveau ved Aarhus BSS

Omfang: Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1 time

Deltagerantal: 4-15

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

CUL tilbyder også:

  • denne workshop som en rekvireret eller ’skræddersyet’ workshop eller som et oplæg for underviserteam eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på BSS. Kontakt os endelig.

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.    

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær