Feedback på store hold med Peergrade

Fokus på faglige diskussioner

Formål

Formålet med workshoppen er at styrke dine muligheder for at gennemføre peer-feedbackaktiviteter på store hold. Vi lægger vægt på, hvordan du kan integrere peer-feedbackprocesser i din undervisning, og diskuterer de valg der skal træffes af underviseren. Du arbejder på workshoppen med den digitale platform Peergrade. 

Indhold

Første del af workshoppen har fokus på forberedelse af peer-feedbackprocesser via Peergrade. Vi vil arbejde med planlægning af det faglige indhold, herunder hvordan underviseren kan skærpe de studerendes forståelse af de kriterier, der anvendes i feedback.

I anden del af workshoppen skal du afprøve Peergrade ved at gennemgå de trin i systemet, man skal igennem for at opsætte en peer feedback-aflevering i systemet. Workshoppen lægger vægt på erfaringsudveksling deltagerne imellem om feedback og Peergrade.

Aktiviteter

  • Korte oplæg
  • Øvelser efterfulgt af korte diskussioner

Feedback

Alle deltagere kan få feedback på deres beskrivelse af en peer-feedback-aktivitet efter workshoppen.

Forberedelse

Se korte videoer om peer-feedback og peer-feedback i Peergrade.
Identificer et forløb, du vil arbejde med, og skitser dine ideer til en feedback-aktivitet (medbringes på workshoppen)

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere på Aarhus BSS

Omfang: Tilstedeværelse: 2 timer, forberedelse: 30 minutter

Deltagerantal: max. 20

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder