Få det bedste ud af den feedback, du giver studerende

Formål

Studerende på Aarhus BSS efterspørger i stigende grad feedback på deres faglige præstationer. Forskning tyder da også på, at feedback-aktiviteter i undervisningen har et stort læringsmæssigt potentiale.

Efterspørgslen efter feedback overstiger dog langt undervisernes mulighed for at tilbyde feedback. Formålet med denne workshop er derfor (i) at give dig redskaber til at give mere effektiv feedback og (ii) at udnytte andre kilder til feedback end underviseren alene.

Aktiviteter

Workshoppen vil være en kombination af øvelser og oplæg. Oplæggene vil handle om principper for effektiv feedback, brug af rubrics og automatiseret feedback via Google analyse. Øvelserne vil bestå i at deltagerne afprøver de konkrete principper og redskaber.

Forberedelse

Læsning af kort tekst (ca. ½ time).

Generelle oplysninger

Målgruppe

Alle undervisere ved Aarhus BSS

Omfang

Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1/2 time

Deltagerantal

10-20

Sted

Campus Aarhus

Pris

Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog

Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.    

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær