Diskussionsbaseret undervisning

Fokus på faglige diskussioner

Formål

Mange kandidathold undervises som diskussionsbaseret undervisning med hold på 20-40 studerende. På trods af at forudsætningerne for studenterinddragelse er gode, oplever mange undervisere at det kan være svært at få de studerende til at deltage i faglige diskussioner i undervisningen. Måske virker de studerende ikke tilstrækkeligt forberedte eller måske er det vanskeligt at få diskussionerne i rigtig retning.

Formålet med denne workshop er at give dig redskaber og strategier til at aktivere de studerende i diskussionsbaseret undervisning. Workshoppen fokuserer på:

  1. undervisningens rammesætning
  2. de studerendes forberedelse som en forudsætning for aktiv deltagelse og
  3. aktiviteter der kan anvendes i og uden for undervisningen.

Workshoppen baseres på deltagernes erfaringer med at undervise diskussionsbaseret undervisning som fx seminarundervisning.

Indhold

  • Oplæg om forberedelse og rammesætning.
  • Afprøvning af øvelser/redskaber til at fremme diskussion. F.eks. spørgeteknik.
  • Erfaringsudveksling med dine kollegaer og individuelt arbejde med dit eget fag.

Medbring dit fags læringsmål.

Generelle oplysninger

Målgruppe: Erfarne undervisere (lektorer og professorer) ved Aarhus BSS  

Omfang: Tilstedeværelse: 3 timer, forberedelse: 1/2 time

Deltagerantal: 10-20

Sted: Campus Aarhus

Pris: Workshoppen er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.  

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder