Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Workshops BSS’ kursusevaluering – introduktion til brugerflade og tilpasningsmuligheder

BSS’ kursusevaluering – introduktion til brugerflade og tilpasningsmuligheder

Fokus på faglige diskussioner

Formål

Med denne korte workshop får du en 30 minutters introduktion til BSS’s evalueringssystem, BLUE. Her lærer du om evalueringsprocessen, evalueringsopsætninger og tilpasningsmulighederne.

Der er efterfølgende mulighed for individuel vejledning og instruktion efter behov.

Indhold

Workshoppen adresserer bl.a.:

  • Hvordan man bruger Blackboard fanen Course Evaluation
  • Hvordan man som underviser kan tilføje supplerende spørgsmål til evalueringen via spørgsmålsbanken eller formulere og tilføje egne spørgsmål til spørgeskemaet.
  • Hvordan man retter tidsrummet for evalueringer
  • Hvordan man følger med i svarprocenterne i evalueringsperioden
  • Andre spørgsmål af interesse blandt deltagerne.

Herefter individuel vejledning og instruktion efter behov vedrørende tilpasning af evalueringer af egne kurser

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere og kursusansvarlige på BSS, hvis kurser evalueres med BSS’ evalueringssystemet BLUE
Oplægget kan rekvireres af studieledere, kursusansvarlige og undervisere
Oplægget kan tilpasses som en del af andre arrangementer som f.eks. frokostmøder, undervisermøder, afdelingsmøder, underviserdage mv. 

Omfang: 30 minutters oplæg + individuel vejledning og instruktion efter behov 

Deltagerantal: 5-100

Sted: Campus Aarhus, vi kommer gerne til jer

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS.  

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder