Brug din kursusevaluering som et udviklingsværktøj

Formål

I denne workshop sætter vi fokus på, hvordan den enkelte underviser, eller underviserteam, kan bruge egne kursusevalueringer aktivt til at udvikle undervisning til fordel for de studerendes læring.

Har du ønske om at foretage ændringer i din undervisning, er dine studerendes evaluering af kurset ofte et godt sted at starte. Hvilke intentioner havde du? Hvad gjorde du? Hvad kom der ud af det? Og hvordan oplevede de studerende aktiviteterne i dit kursus?

Er du usikker på, hvilke aspekter af undervisningen du skal fokusere på, eller hvordan du skal forholde dig til måske indbyrdes modstridende ønsker, så kan du få hjælp til at tolke dine data og overveje dine handlemuligheder, inden du beslutter dig for dine konklusioner og hvad du vil gøre.

Indhold

Med afsæt i din og andre deltageres cases, vil fokus være på:

  • hvilken feedback du får fra tallene om studerendes engagement i kurset og oplevelse af kursusorganisering, formidling etc.
  • Hvilken feedback du får fra teksten om de studerende oplevelse af kurset og evt. ønsker til ændringer
  • Hvilke ændringer der i lyset af evalueringerne er ønskelige og mulige indenfor de givne rammer
  • Hvordan du kan håndtere tekstfeedback, og hvad du stiller op med usaglig og urimelig kritik
  • Hvordan du tilpasser din kursusevaluering, så den giver dig de svar du har brug for.

Workshoppen veksler mellem oplæg, arbejde i reflekterende teams og Individuel sparring.

Forberedelse

Ingen forberedelse ud over at medbringe én eller flere egne kursusevalueringer.

Generelle oplysninger

Målgruppe: Alle undervisere på Aarhus BSS og AU

Omfang: Efter behov

Deltagerantal: Aftales

Sted: Campus Aarhus

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved AU

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

Rekvirer

Denne workshop kan rekvireres som en ’skræddersyet’ workshop, hvis du og 3-5 af dine kollegaer er interesseret eller som et særligt tilpasset oplæg ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS. 

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Kursussekretær

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder