Blackboard

Workshops for undervisere og instruktorer

Aarhus BSS anvender læringsplatformen Blackboard, som huser et digitalt kursusrum for hvert fag. Her kan undervisere distribuere undervisningsmateriale, sende meddelelser til studerende og engagere studerende i online aktiviteter

Blackboard for nye undervisere

Formål/ Indhold

I workshoppen fokuseres der på nogle af de første udfordringer, en underviser, instruktor, sekretær står med i Blackboard
Du får en grundlæggende viden om, hvordan systemet er struktureret, og hvordan du navigerer i det, så du nemt kommer i gang med at bruge det.
Undervisningen veksler mellem instruktion i Blackboard og hands-on-øvelser.

Aktiviteter

 • Introduktion til forsiden af Blackboard
 • Tilpasse ‘min institution/my institution’  
 • Organisere ‘kurser/courses’ efter semester
 • Anvende ‘min Blackboard-profil’
 • Lægge materiale ud til studerende
 • Sende meddelelser til studerende
 • Organisere menustruktur for et kursus
 • Håndtere studenteroplæg og -opgaver
 • Kopiere eller flytte kursusindhold

Forberedelse

Generelle oplysninger

 • Målgruppe: Nyansatte, herunder undervisere, instruktorer, sekretærer og andre, der har brug for et grundlæggende kendskab til Blackboard
 • Omfang: Tilstedeværelse: 2 timer.
 • Sted: Campus Aarhus BSS.
 • Pris: Kurset er gratis for ansatte ved Aarhus BSS.
 • Deltagerantal: Min. 5, max. 20 personer.
 • Sprog: Afholdes både på dansk og engelsk.

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

Blackboard for new teachers (in English)

Purpose/ Content

In this workshop we focus on some of the first challenges that a teacher, instructor or secretary can face in Blackboard.
The aim of the workshop is to provide insight and skills in the use of essential functions and tools of Blackboard.
The workshop combines instruction in Blackboard and hands-on exercises.

Activities

 • Blackboard overview (My courses, Settings options, Blackboard profile)
 • make the course list in My Courses/My institution more manageable?
 • edit my course site - is there a template for my department?
 • how to use ‘my Blackboard profile’
 • edit my course site
 • how to upload teaching materials to students?
 • send a message to my students
 • re-use of materials on various classes/courses and from previous semesters

Preparations

General information

Target audience: All employees at Aarhus BSS that teach: professors, associate professors, assistant professors, part-time teachers, PhD students, and student teachers

Scope: 2 hours workshop

Number of participants: 5-20

Venue: Campus Aarhus BSS

Price: The workshop is free of charge for employees at Aarhus BSS

Language: Danish / English

CUL reserves the right to change the workshop programme and language of instruction

Blackboard for instruktorer

Workshoppen udbydes ikke i efteråret 2020


Formål/ Indhold

Formålet med workshoppen er at give dig indsigt i, hvordan du kan opbygge en velorganiseret kursusside i Blackboard.
Du får viden om værktøjer, og hvordan du kan tilpasse en kursusside. Vi kommer omkring de fleste af følgende aktiviteter/emner – vægtet efter deltagernes ønsker.

Workshoppen består af korte oplæg efterfulgt af hands-on øvelser – så det er vigtigt at du medbringer egen PC.

Aktiviteter

Del 1. Navigation

 • Generel introduktion til eksisterende kursusskabelon(er).
 • Undervisningens pædagogiske forløb & kursusdesign (eksempler på nuværende designs)
 • Menu struktur og re-design af kursusskabelon: Underoverskrift, Skillelinje, Indholdsområde til nye sider, Links (interne og eksterne)

Del 2. Indhold i et kursus

 • Lægge indhold på kursussiden: Oprette mapper eller læringsmoduler, fil eller element, Lægge foto, videoklip i et element. Oprette tabel der styre indhold på kursusside
 • Lægge (uploade) materiale til studerende, uploade flere filer ad en gang (zip)

Del 3. Genbrug

 • Genbrug (kopiering/flytning) af materiale mellem mapper/hold/kurser.
 • Kopiering og genbrug af tidligere kursus.
 • Udsendelse af meddelelser/mails til studerende.

Del 4. Samarbejde

 • Blogs, wiki, dagbog og diskussionsforum til samarbejde og videndeling – f.eks. blog til håndtering af studenteroplæg.

Del 5. Opgaver og tests

 • Oprettelse af opgaver og feedback på opgaver i karaktercenter.
 • Opbygge test, forskellige spørgsmålstyper og genbrug af eksisterende spørgsmål.
 • Oprettelse af grupper: Gruppesæt, Tilmelding, Intelligent visning, Værktøjer i gruppe arbejde.

Forberedelse

 • Medbring evt. oversigt over pensum og læseplanen for relevante fag.
 • Deltagerne bedes medbringe egen bærbar PC/Mac og have sikret sig adgang til mit.au.dk og Blackboard

Generelle oplysninger

 • Målgruppe: Nyansatte instruktorer/studenterundervisere med studenterkendskab til Blackboard
 • Omfang: Tilstedeværelse: 2 timer
 • Deltagerantal: Min. 4, max. 15 personer.
 • Sted: Campus Aarhus
 • Pris: Kurset er gratis for ansatte ved Aarhus BSS.
 • Sprog: Dansk.

CUL forbeholder sig ret til ændringer i program og undervisningssprog DA/EN

Få dine kursussider klar til semesterstart

Hvordan kan du opbygge en brugervenlig kursusside og hvordan kan du spare tid gennem genbrug og justering af tidligere kursussider, skabeloner og indhold, og hvordan kan du enkelt og hurtigt kopiere og flytte kursusmateriale

Formål

Formålet med denne workshop er at hjælpe dig med at gøre din kursusside klar til semesterstart.

Du får indsigt i, hvordan du kan opbygge brugervenlige kursussider, som tilpasses din måde at undervise på, og hvordan du kan genbruge materiale fra tidligere kurser samt justere på eksisterende design.

Aktiviteter

Oplæg fra CUL og hands-on øvelser:

 • Generelle principper for opsætning af kursusside
 • Ændring af layout
 • Eksempler på gode Blackboard-sider
 • Anvendelse af principper for god opsætning af kursusside på egen Blackboard-side
 • Strukturering af indhold i mapper og læringsmoduler
 • Håndtere studenteroplæg herunder steder, hvor de studerende kan uploade materiale
 • Genbrug af  materiale fra andre kurser
 • Kopiering af et tidligere kursus

Forberedelse

 • Deltagerne bedes medbringe egen bærbar PC/Mac og have sikret sig adgang til mit.au.dk og Blackboard

Blackboard for kursusadministratorer og sekretærer


Formål

I workshoppen fokuseres der på nogle af de første udfordringer, en kursusadministrator, -sekretær eller Couse Supporter står med i Blackboard.

Du får en grundlæggende viden om, hvordan systemet er struktureret, og hvordan du navigerer i det, så du nemt kommer i gang med at bruge det.

Undervisningen veksler mellem instruktion i Blackboard og hands-on-øvelser.    

Indhold

 • Introduktion til forsiden af Blackboard
 • Tilpasse ‘min institution/my institution’ 
 • Anvende ‘min Blackboard-profil’, ændre sprog samt notifikationsindstillinger
 • Organisere ‘kurser/courses’ efter semester
 • Fremsøge og tilmelde sig til kurser
 • Sammenlægge eller ”nedlægge” kurser
 • Organisere menustruktur for et kursus
 • Lægge materiale ud til studerende
 • Håndtere studenteroplæg og -materiale
 • Sende meddelelser til studerende
 • Eksportere holdliste til Excel
 • Downloade opgaver og tests
 • Oprette og håndtere (studie-)grupper
 • Kopiere eller flytte kursusindhold
 • Qwickly – sende samme information til eller lægge samme indhold i flere kurser eller organisationer på én gang, gøre kurser tilgængelige/utilgængelige    

Forberedelse

Deltagerne bedes medbringe egen bærbar PC/Mac og have sikret sig adgang til mit.au.dk og Blackboard

Vejledningsmateriale til Blackboard http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/blackboard/vejledninger/

Generelle oplysninger

Målgruppe: Kursussekretærer, study supporters, kursusadministratorer og andre, der har brug for et grundlæggende kendskab til primært administrative funktioner og arbejdsopgaver i Blackboard 

Forudsætninger: Generelt kendskab til IT     

Omfang: Tilstedeværelse: 2 timer

Deltagerantal: Min. 5, max. 20 personer

Pris: Gratis for ansatte ved Aarhus BSS

Sprog: Afholdes på dansk eller engelsk efter behov

Evt. rekvireret workshop

Alle workshops kan også rekvireres som ’skræddersyede’ workshops eller som oplæg for vejledergrupper eller ved faglige arrangementer på uddannelserne/institutterne/afdelingerne på Aarhus BSS. Hvis der ikke er fastsat datoer ud for en workshop, skal den rekvireres.
Kontakt os endelig.

Workshop-ansvarlige/Undervisere

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent

Kursussekretær