Fagudvikling

For undervisergrupper og -teams ved Aarhus BSS

Indimellem er man som undervisergruppe nødt til at revurdere strukturen i sit fag og de dertilhørende læringsaktiviteter.

Det kan eksempelvis skyldes et væsentlig større optag af studerende end forventet, eller at de studerende efterspørger mere feedback. Måske overtager man et fag og skal afvikle det for første gang, eller måske har man lige oprettet et nyt fag. Måske har undervisergruppen en ambition om, at faget skal udbydes i et nyt format som eksempelvis blended learning eller omlægges til student-centered learning.
Uanset hvad behovet er, tilbyder CUL at samarbejde med jer om udviklingen af faget, lige fra udarbejdelse af læringsmål og læringsaktiviteter til opsætning af fagets kursusside i Blackboard.

Vi kan tilrettelægge en udviklingsproces for jer, så I kan fokusere på det faglige indhold, og vi kan være sparringspartnere undervejs i udviklingsarbejdet.

Forløbet for udviklingsarbejdet afhænger af undervisergruppens ambitioner og behov. Tag kontakt for at høre mere om, hvad vi kan hjælpe med og hvem der kan hjælpe jer.

Eksempel på forløb: Omlægning af fire ugers undervisning til blended learning

  • 4 timers workshop om ambitioner, nuværende udfordringer, læringsmål, faglige temaer
  • 4 timers workshop om læringsaktiviteter
  • Produktion af materiale til læringsaktiviteter
  • Opsætning af struktur i kursusside på Blackboard
  • Test af læringsaktiviteter
  • Afvikling af faget
  • Evaluering af faget og revurdering af aktiviteter

Kontakt

Dorte Sidelmann Rossen

Specialkonsulent, Educational it teamleder