Årsager til stress

En kvalitativ undersøgelse blandt studerende på Aarhus BSS

Hvad forårsager stress blandt studerende på Aarhus BSS?

På baggrund af stigende stress-tal i Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelser igangsatte Aarhus BSS Uddannelsesforum i 2018 en undersøgelse af årsager til stress blandt studerende. Undersøgelsen blev foretaget som fokusgruppeinterview med grupper af studerende på fem store bacheloruddannelser på Aarhus BSS (HA, jura, statskundskab, psykologi og økonomi). I alt 50 studerende medvirkede i undersøgelsen.

Rapporten afdækker temaer som selvstudiet, karakterer, eksamen, CV og den ideelle studerende.

Link til rapporten.

Spørgsmål rettes til