Analyser og undersøgelser

For uddannelsesledelser og -fora på Aarhus BSS

CUL foretager store spørgeskemaundersøgelser med fokus på universitetspædagogiske forhold og problemstillinger. CUL har således gennemført 10 undersøgelser for Aarhus Universitet inden for temaerne studiemiljø, arbejdsmiljø, ph.d.-uddannelse og specialevejledning. Arbejdet omfatter design og kvalitetssikring af spørgeskemaer, indsamling af data med høj svarprocent, grundige analyser og afrapporteringer. Gennem årene har CUL også valideret flere spørgeskemaer, som er i publiceret i internationale tidsskrifter.

Vi har både internt kendskab til universitetet som organisation og indsigt i relevant international forskningslitteratur om universitetspædagogik. Vi kan derfor tilbyde analyser og udredninger, der er teori- og forskningsbaserede, praksisrelevante og handlingsanvisende. Arbejdet tilrettelægges og forhandles i tæt dialog med opdragsgiveren, som kan være uddannelsesledelser og -fora på alle niveauer og på tværs af fakulteter. 

Den enkelte underviser, faggruppe eller de enkelte studienævn på Aarhus BSS tilbyder vi desuden detaljerede analyser af undervisningsevalueringsdata, hjælp til fortolkning af dataene samt rådgivning i hvordan den nye viden kan omsættes til praksis ude i undervisningslokalet.