Om CUL

Center for Undervisning og Læring (CUL) er BSS’ universitetspædagogiske forsknings- og udviklingsenhed.

Centerets formål er at bidrage til kvalitetsudviklingen af undervisning, eksamen, studiemiljø og uddannelser generelt på Aarhus BSS.

CUL skal fremme forskningsbaseret udvikling af undervisningsformer, læringsformer, eksamensformer, undervisningsevaluering, educational it, det flerkulturelle og flersprogede læringsrum, underviserkompetencer og undervisningsdesign.

Centeret

  • tilbyder undervisere og faggrupper sparring og supervision mhp. udvikling af undervisning og af fag,
  • indgår i projektsamarbejde med undervisere og studieledelse om udvikling af fag, curriculum og uddannelser,
  • udbyder universitetspædagogiske kurser og workshops for undervisere på alle karrieretrin ved Aarhus BSS,
  • foretager analyser og undersøgelser med fokus på universitetspædagogiske forhold og problemstillinger,
  • indgår i udviklings- og rådgivningsarbejde på Aarhus Universitet, bl.a. gennem Universitetspædagogisk Netværk, AU,
  • bedriver praksisnær universitetspædagogisk forskning på internationalt niveau.

CUL har til huse på 3. etage i bygning 1326 og råder over Media Lab med eget studie og mulighed for produktion af video og e-læringsmateriale samt udlån af udstyr.

Find vej

Adresse

Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS

Bartholins Allé 12, Bygning 1326, 3. sal, 8000 Aarhus C

Notat om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer