Holdundervisning for instruktorer

Overordnet formål med kurset

Holdundervisning i form af øvelsestimer, diskussionsbaseret undervisning og case-undervisning er en hjørnesten i megen undervisning på Aarhus BSS, og på mange bachelorfag varetages holdundervisningen af ældre studerende.

Holdundervisning giver plads til, at de studerende selv kan arbejde med fagets teori, empiri og metode. De har her bedre muligheder for at stille spørgsmål, øve sig i at anvende fagets teorier og metoder og modtage vejledning og feedback fra underviseren. Således varetager instruktorer på Aarhus BSS en meget vigtig undervisningsopgave med et stort potentiale for de studerendes læring. Kurset skal bidrage til, at dette potentiale udnyttes bedst muligt.

Formålet med kurset er at udvikle instruktorers/studenterunderviseres undervisningskompetencer for at hjælpe dem til at varetage effektiv holdundervisning - det vil sige at undervise på en måde, som med størst sandsynlighed motiverer de studerende til at forberede sig og deltage aktivt i timerne.

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

 • planlægge en holdtime, som motiverer de studerende til at forberede sig forud for timen, og som fremmer de studerendes aktive deltagelse i timen
 • sætte et klart mål for hver holdtime
 • vælge læringsaktiviteter, som understøtter målet for timen
 • begrunde valget af læringsaktiviteter i holdundervisningen ud fra didaktiske kriterier
 • anvende spørgeteknik for at udforske de studerendes viden og færdigheder for på denne baggrund at tilbyde feedback.

Indhold

Kursusdagen introducerer kursisterne til:

 • viden om læring
 • betydningen af forventningsafstemning og studenterforberedelse
 • en række forskelligartede undervisningsaktiviteter
 • spørgeteknik

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Forud for kurset har deltagerne læse bogen ’Effektiv holdundervisning’, der kommer omkring en lang række af de emner, der er relevante, når man skal undervise for første gang. På kursusdagen får deltagerne mulighed for at tale med deres kommende instruktorkolleger på tværs af fag og dele forventninger og bekymringer. Deltagerne har ikke kun mulighed for at læse om forskellige læringsaktiviteter som en del af deres forberedelse, men vil også se dem anvendt i praksis på kursusdagen. Deltagerne får ydermere lejlighed til at diskutere spørgeteknik og træne spørgeteknik i en række konkrete øvelser. 

Forberedelse

Forberedelsen vil tage 4-5 timer og består i følgende:

Deltagerne skal:

 1. læse bogen Effektiv holdundervisning – en håndbog for nye undervisere på universitetsniveau (Herrmann og Bager-Elsborg, 2014)- bogen udleveres inden kursusstart
 2. orientere sig på kursets Blackboard-side

Bemærk: Forberedelse er et krav. Ved manglende forberedelse vil man ikke kunne deltage i kursusdagen. 

Særligt for dette kursus

Det er hovedområdets politik, at alle instruktorer/studenterundervisere ved Aarhus BSS skal gennemføre kurset i holdundervisning som en forudsætning for deres ansættelse.

Læs mere om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer

Generelle oplysninger

Målgruppe: Instruktorer/studenterundervisere ansat ved institutter og centre ved Aarhus BSS.

Omfang: Ca. 7 timer fordelt på én kursusdag + forberedelse forud for kurset. Kurset finder sted kl. 09.00-12.30.

Sted: Kurset finder sted på Campus Aarhus.

Pris: Kurset er gratis for ansatte ved Aarhus BSS.

Kursuspladser: Der er 25 kursuspladser pr. kursus, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse i hele kurset.

Kursussprog: Dansk. Kurset udbydes på engelsk efter behov. 

CUL forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet.

Datoer og tilmelding

Efterår 2020 - Campus Aarhus/Herning:

Bemærk alle kurser afholdes ONLINE

Tilmeld dig via linket her:
 [TILMELDING]


Hold 1: Tirsdag d. 25. august 2020, 9.00-12.30 - ONLINE
Tilmeldingsfrist: 18. august 2020

Hold 2: Onsdag d. 26. august 2020, 9.00-12.30 - ONLINE 
Tilmeldingsfrist: 19. august 2020

Hold 3: Torsdag d. 27. august 2020, 9.00-12.30 - ONLINE 
Tilmeldingsfrist: 20. august 2020

Hold 4: Tirsdag d. 1. september 2020, 9.00-12.30- ONLINE
Tilmeldingsfrist: 25. august 2020

Hold 5: Onsdag d. 2. september 2020, 9.00-12.30- ONLINE   
Tilmeldingsfrist: 26. august 2020


Efterår 2020 - Campus Herning:

Der afholdes ikke kursus i Herning i efteråret 2020


Vær opmærksom på at du ikke kan blive overflyttet til en anden kursusdato efter tilmeldingsfristens udløb

Kursusleder og underviser

Kursussekretær