Inspirationsdag: Udforsk holdundervisningens muligheder

INSPIRATIONSDAG:
Udforsk holdundervisningens muligheder

Torsdag d. 9. november 2017 – 8.30-13.15

Prodekan Per Andersen inviterer alle undervisere på BSS til en inspirationsdag om holdundervisning.

Holdundervisning kan varieres i det uendelige. Netop derfor er det vigtigt at vi som undervisere afsøger de muligheder der er, og vælger en form der passer til det fag vi skal undervise i, og til de studerende vi skal undervise.

Du har mulighed for at lade dig inspirere af kolleger som har udforsket nogle af holdundervisningens nyere muligheder. Programmet byder på konkrete eksempler og praksisnære workshops, hvor du får mulighed for at arbejde med din egen undervisning.

Vi fokuserer på tre muligheder: Løbende bedømmelse og feedback, peer feedback med digitale værktøjer, og forskellige former for brug af cases. Fælles for de tre emner er at de bidrager til at aktivere de studerende i og mellem undervisningen, og at de dermed også bidrager til at styrke de studerendes læring.

Der er tre oplæg om morgenen, hvor undervisere fra BSS fortæller om deres egne erfaringer med de valgte former for holdundervisning. Derefter er der tre workshops som emnemæssigt ligger i forlængelse af oplæggene (se program nedenfor). Hver deltager får mulighed for at deltage i to workshops.

Oplæggene er på engelsk således at ikke dansk-talende kolleger har mulighed for at lytte med. Workshoppene afholdes på dansk eller engelsk afhængigt af hvem der deltager.

Efter workshoppene er der fælles frokost i Stakladen.

Beskrivelse af oplægsholdere og workshops

 

OPLÆG

Casearbejde i samarbejde med private og offentlige virksomheder

Helle Alsted Søndergaard, lektor, Institut for Virksomhedsledelse

Cases bruges på lidt forskellig måde i forskellige fag. I sin præsentation vil Helle Alsted Søndergaard tale om hvorfor og hvordan hun arbejder sammen med private og offentlige organisationer om at identificere virkelige udfordringer, der beskrives i cases. Disse cases giver hun til de studerende (studiegrupper) så de kan arbejde med dem i løbet af semestret. Helle vil desuden reflektere over de fordele og ulemper der er forbundet med at anvende live cases i undervisningen.

Løbende bedømmelse

Mia Skytte O’Toole, lektor, Psykologisk Institut

Med den nye bekendtgørelse om eksamen fra 2016, er det blevet muligt for universiteterne at fastlægge regler for løbende bedømmelse som tæller med i den endelige eksamenskarakter ved semestrets slutning. I sin præsentation vil Mia Skytte O’Toole tale om hvorfor og hvordan hun, i samarbejde med sin kollega, lektor Mimi Mehlsen, har arbejdet med løbende bedømmelse før disse ændringer i bekendtgørelsen, samt reflektere over hvordan hun kunne tænke sig at udnytte de nye muligheder for at give en del af den endelige karakterer i løbet af semestret.

Peer feedback med peergrade

Eva Naur Jensen, lektor, Juridisk Institut

Flere og flere kolleger bruger teknologi i undervisningen. For at understøtte peer feedback har Eva Naur Jensen benyttet online platformen peergrade. I sin præsentation vil hun tale om hvad hun har gjort, og hvorfor hun har gjort det på denne måde. Hun vil også reflektere over brugen af peer feedback i undervisningen og over hvordan hun gerne vil udvikle det i fremtiden.

Se video om peer feedback med Eva Naur Jensen og Caroline Adolphsen på TREAT.

WORKSHOPS

Brug af cases på forskellige trin i læreprocessen

Karen M. Lauridsen, lektor, Center for Undervisning og Læring (CUL), BSS

På BSS bruger vi cases på flere forskellige måder. I workshoppen præsenterer Karen kort forskellige former for cases, og sammen vil vi udforske hvordan de kan bruges til forskellige formål i en konkret sammenhæng.

Løbende bedømmelse og feedback

Annika Büchert Lindberg, specialkonsulent, Science and Technology Learning Lab, ST

I workshoppen præsenterer Annika kort nogle af de muligheder der er for løbende at give feedback og bedømme de studerendes arbejde. Fordele og ulemper ved forskellige former diskuteres med deltagerne i et interaktivt format.

Digitale værktøjer til peer feedback

Maria Hvis Stenalt, Educational IT konsulent, Center for Undervisning og Læring (CUL), BSS

 I workshoppen præsenterer Maria udvalgte digitale værktøjer der anvendes på BSS til peer feedback-aktiviteter. Workshoppen vil give mulighed for at afprøve værktøjerne – og få hjælp til at komme i gang.

Præsentationer fra oplæg og workshops

Oplæg:

Casearbejde i samarbejde med private og offentlige virksomheder
Helle Alsted Søndergaard, lektor,
Institut for Virksomhedsledelse

Løbende bedømmelse
Mia Skytte O´Toole, lektor, Psykologisk Institut

Peer feedback med peergrade
Eva Naur Jensen, lektor, Juridisk Institut

Workshops:

Brug af cases på forskellige trin i læreprocessen
Karen M. Lauridsen, lektor, Center for Undervisning og Læring

Løbende bedømmelse og feedback
Annika Büchert Lindberg, specialkonsulent, Science & Technology Learning Lab

Digitale værktøjer til peerfeedback
Maria Hvid Stenalt, Educational IT konsulent, Center for Undervisning og Læring

 

 

Dato og tilmelding

Torsdag, 9. November 2017 - 8.30-13.15

Deltagerliste og lokaleangivelse for workshops findes her.

Målgruppe

  • For alle undervisere på Aarhus BSS
  • Alle ansatte ved Aarhus BSS er velkomne

Generel information

  • Sted: Tvillingeauditorierne, Bygning 1324, lokale 025, Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus C.
  • Pris: Det er gratis at deltage
  • Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet 
  • Sprog:  Oplæggene er på engelsk. Workshoppene gennemføres på dansk eller engelsk afhængigt af deltagerne.   

Arrangementsansvarlige

Kontakt

Spørgsmål vedr. fagligt indhold: 

Spørgsmål vedr. praktiske forhold: 

  • Julie Lykke Facius
    jlf@au.dk, tlf.: 871 66029

Arrangør

Aarhus BSS