Inspirationsdag om studieintensitet

Inspirationsdag om studieintensitet 

på Aarhus BSS

For alle undervisere og ledere på Aarhus BSS

22. september 2016

Dette arrangement er blevet afholdt.

Beskrivelse og formål

Hvert semester investerer undervisere tid og energi i at levere den bedst mulige undervisning til de studerende på Aarhus BSS. Men kvaliteten af undervisningen afhænger ikke at underviserens indsats alene. Den afhænger i lige så høj grad af de studerendes villighed til at engagere sig i og uden for timerne. Lidt forsimplet: Jo bedre de studerende er forberedt, desto bedre bliver kvaliteten af undervisningen.

Imidlertid viser det sig, at studieintensiteten varierer betydeligt studerende imellem og på tværs af kurser. Derfor er temaet for konference følgende:

 • Hvordan understøtter vi bedst muligt de studerendes forberedelse?
 • Hvordan får du dine studerende til at forbedre sig mere og bedre? Bliv inspireret af dine kollegaers gode eksempler og erfaringer.

Arrangementet byder på oplæg fra undervisere på institutterne, fælles diskussion af centrale temaer og dilemmaer, korte oplæg på baggrund af viden om BSS-studerendes studieadfærd samt erfaringsudveksling. Der vil således blive rig lejlighed til at diskutere problem og mulige løsninger relatere til studieintensitet, lige som der også vil blive lejlighed til at lære af andre underviseres initiativer.

Program

* Inspirationsdagen afholdes på dansk, men spor 1 vil foregå på engelsk såfremt de tilmeldte deltagere måtte ønske dette.  

Beskrivelse af spor og oplægsholderne

Spor 1

Konsulentopgaver mellem timerne

 • Lars Skipper (ECON): Oplægget tager udgangspunkt i et intenst, tværfagligt læringsforløb for både Oecon’er og Scient.Pol’er som veksler mellem holdundervisning og rollespil. Mellem undervisningstimerne arbejder de studerende hårdt på at løse konsulentopgaver for reelle kunder/sponsorer.

Forberedelse på Blackboard

 • Thomas Preetzmann (MGMT): I oplægget præsenteres en blended learning-model, som er afprøvet i et fag på HD-uddannelsen. Som forberedelse til hver undervisningsgang skal de studerende gennemgå et læringsmodul, der består af (1) læsestof, (2) en video og (3) en test.

Wiki og diskussionsforum

 • Mia O’Toole og Mimi Mehlsen (PSY): I oplægget præsenteres undervisningserfaringer fra fag på Psykologi, der har arbejdet målrettet med (a) at få de studerende til at bruge mere tid på forberedelse, (b) at få de studerende til at arbejde mere aktivt med læsestof og (c) at opnå et konkret udbytte af de studerendes forberedelse. De studerende har bl.a. produceret tekst i en wiki og fremlagt udkast til problemformuleringer i et diskussionsforum.

Spor 2

Spørgsmål som repetition og forberedelse  

 • Camilla Hammerum (JUR): Camilla har i sit kandidatfag, straffeproces, arbejdet med at øge forberedelse og studieintensitet ved at lave omkring 30 spørgsmål til hver undervisningsgang, som de studerende arbejder med mellem undervisningsgangene. Spørgsmålene relaterer til foregående undervisningsgangs pensum og gennemgås så i fællesskab i den første time den efterfølgende undervisningsgang. Formålet er, at de studerende øver sig i at formulere sig mundtligt, får arbejdet med pensum mellem timerne og bliver bedre klædt på til den mundtlige eksamen. Endvidere formodes det at øge indlæringen, at de studerende arbejder med det samme stof 3 gange på 8 dage.

Teambaseret læring

 • Tina Magaard (BTECH): Tina har i sin undervisning i tre forløb i forskellige fag arbejdet med afsæt i Dee Fink og teambaseret læring. De studerende aktiveres, idet de i grupper er ansvarlige for præsentationen af dele af pensum ved hver undervisningsgang samt for at give feedback til hinanden. Dette skaber et incitament til at forberede sig, fordi de studerende er afhængige af hinanden.

Opgaveløsning som "adgangsbillet"

 • Jacob Arnbjerg (ASE). Jacob underviser ingeniørstuderende i faget Statistik og Forsøgsdesign. For at håndtere problemer med free-riding og manglende forberedelse har Jacob indført en såkaldt ”adgangsbillet”. Ideen er, at de studerende til hver gang bliver stillet små opgaver relateret til forrige sektion. I begyndelsen af timen arbejder studerende med disse opgaver, samtidig med at de afleverer et eksemplar hos underviseren. Opgaverne er så at sige de studerendes adgangsbillet til undervisningen; ingen billet betyder principielt ingen undervisning.

Spor 3

Feedback fra medstuderende

 • Lone K. Hansen (IKK): Lone har i forbindelse med bl.a. bachelorforløbet på BA i Digital design (Arts) arbejdet ud fra det princip, at de studerende, for at være med til undervisningen, de fleste uger skal aflevere noget på skrift som er relevant for deres arbejde med bacheloropgaven. Omdrejningspunktet i undervisningen er feedback fra de medstuderende på de forskellige, skriftlige bidrag.

Styrket forberedelse

 • Kristine R. Thomsen (CRF): I oplægget fremlægges undervisningserfaringer fra et kandidatseminar på Psykologi, hvor målet har været (a) at guide de studerende i deres forberedelse, (b) at aktivere de studerende mere i undervisningen, og (c) at integrere eksamensopgaven i undervisningen. Som en del af de studerendes forberedelse stilles der bl.a. krav om, at de skal producere skriftlige opgaver inden undervisningstimerne. 

Øget motivation

 • Anna K. Kjeldsen (BCOM): Anna Karina underviser studerende i bl.a. fagene Ekstern Kommunikation, Analyse af Virksomhedkommunikation og Corporate Communication i Kulturinstitutioner. Igennem de seneste år har hun løbende eksperimenteret med måder at motivere til forberedelse, blandt andet ved at omstrukturere fagene og ved at gøre brug af studenteroplæg, wiki’s, rubrics og peer-feedback.

Generel information

 • Sted: Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej 2-4, 8000 Aarhus C
 • Pris: Det er gratis at deltage
 • Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet
 • Sprog: Dansk og engelsk

Arrangementsansvarlige

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent

Kontakt

Spørgsmål vedr. fagligt indhold:

 • Kim Jesper Hermann

Spørgsmål vedr. praktiske forhold:

 • Julie Lykke Facius, mail: jlf@au.dk, tlf.: 871 66029

Spørgsmål vedr. kommunikation:

 • Mette Kastberg Lillemose, mail: mkl@au.dk tlf: 871 64731

Arrangør

 • Aarhus BSS.

Dato og tilmelding

TORSDAG 22. SEPTEMBER 2016

kl. 8:30-13:00

TILMELD DIG HER

Tilmeldingsfrist er: Mandag 12 september 2016

Invitation

Invitationsbrev udsendes til alle undervisere og ledere i uge 32.

Læs invitationbrevet her.

Målgruppe

 • Alle undervisere og ledere ved Aarhus BSS.