Inspirationsdag om specialevejledning og fremdriftsreformen

Inspirationsdag om specialevejledning og fremdriftsreformen 

på Aarhus BSS

For alle vejledere og studieledere på Aarhus BSS 

29. november 2016

Beskrivelse og formål

Fremdriftsreformen har skabt strammere tidsmæssige rammer for opgave- og specialevejledning. Det stiller store krav om at udnytte vejledningstiden bedst muligt til gavn for studerende såvel som vejledere. På Aarhus BSS har mange vejledere og institutter allerede taget en række konkrete initiativer i forsøget på at imødekomme kravene, som f.eks. specialeworkshops og kollektiv vejledning. Målet med denne inspirationsdag er sætte fokus på de nye udfordringer og dele viden om lokale praksisser og initiativer på Aarhus BSS.

Der vil foruden et keynote-oplæg om vejledning være 3 spor, hvor nye eller blot gode vejledningspraksisser præsenteres og diskuteres. Erfaringsudveksling er et nøgleord på dagen, og deltagerne vil derfor komme hjem med konkrete ideer og redskaber til at vejlede under fremdriftsreformens nye vilkår.


Program

*Inspirationsdagen afholdes på dansk, men spor 3 vil foregå på engelsk såfremt de tilmeldte deltagere måtte ønske dette.  

Spor 1 - Kollektiv vejledning og projektstyring

En af de nye vilkår er, at specialeperioderne nu ligger samlet, så de enkelte vejledere ikke længere l får deres specialestuderende løbende. Det kan give nye udfordringer med også nye muligheder. Fire erfarne vejledere fortæller, hvordan de har grebet situationen an.

 • Sune Dueholm (MGMT): “Massevejledning”: I dette oplæg reflekteres over udfordringerne i at håndtere mange samtidige specialestuderende, og hvordan disse bedst tackles. I oplægget præsenteres personlige erfaringer med at vejlede gennem seminarer samt at besvare spørgsmål fra de studerende på Facebook.
 • Helle Spindler (PSY): Siger du de samme ting mange gange? Tænker du de studerende kunne blive mere reflekterede ift. deres egne skriftlige produkter? Måske er kollektiv vejledning noget for dig! Dette oplæg vil fokusere på opstart, udfordringer og ikke mindst udbytte for både studerende og vejleder!​
 • Patrick Leroyer (BCOM): For år tilbage indførte vi kollektiv vejledning for vores specialestuderende i form af ”specialekollokvier”. Dengang var formålet bl.a. at bekæmpe den frygtede ”specialesump”... I dag har fremdriftsreformen givet kollokvier fornyet relevans. Og de virker, bl.a. fordi de i overvejende grad bygger på peer-feedback. I dette indlæg vil jeg præsentere konceptet bag, og hvordan det fint kan indgå i et godt specialeforløb sammen med den individuelle vejledning.
 • Hanne Kragh (MGMT): På baggrund af fremdriftsreformen og med det formål at udnytte både studerende og vejleders ressourcer bedre har jeg arbejdet med kollektiv vejledning og peer feedback i specialeforløbet på cand.merc-uddannelsen. Oplægget beskriver forløbets overordnede idé samt tilrettelæggelsen af en række kollektive vejledningsmøder med indlagt peer feedback. Udbytte og udfordringer diskuteres.

Spor 2 - Fælles tiltag

At de studerende nu skriver speciale samtidig, har fået flere uddannelser til at agere på tværs af de enkelte vejledere og løfte dele af vejledningsopgaven op til fælles tiltag. Det betyder, at de specialestuderende i mindre grad oplever sig som alene med deres proces, og desuden at vejledningsressourcer kan udnyttes mere hensigtsmæssigt.

 • Hanne Søndergaard Birkmose (LAW): Fremdriftsreformen medfører, at langt størstedelen af de studerende på cand.jur. og cand.merc.(jur.) skal skrive speciale i forårssemesteret. Det lægger beslag på rigtig mange vejlederressourcer på instituttet om foråret. For at give de studerende mulighed for at få et overblik over mulige specialeemner og trykprøve egne idéer samt udnytte vejlederressourcerne bedst muligt har Juridisk Institut nu for anden gang afholdt en specialedag, forud for at de studerende skal tilmelde sig specialet. Erfaringerne har været gode, fordi de studerende får et udgangspunkt for at kunne komme godt i gang med specialet på et tidligt tidspunkt og instituttet optimerer ressourcerne.
 • Lars Thorup Larsen (PS): Projekt 'speciale til tiden' på Institut for Statskundskab. Oplægget fortæller om de didaktiske overvejelser i Statskundskabs nye projekt 'speciale til tiden'. Studerende, der skal skrive speciale i forårssemesteret, skal nu allerede finde vejleder og få afklaret problemstilling inden årets udgang. Der iværksættes en række kollektive aktiviteter, bl.a. en specialeweekend, fordi hele årgangen nu skriver speciale samtidig. Der er potentiale for en fælles refleksion over specialeprocessens udfordringer og dermed en mindre atomiseret proces.
 • Jacob Klitmøller (PSY): Vores nye tiltag ’specialeworkshops’ er vores tiltag for at invitere studerende til at starte overvejelserne over deres speciale i løbet af semestret umiddelbart inden deres specialeskrivningssemester. Ud over information om formalia (studieordning) og hjælpemidler (e.g. Scribo) er det vores hensigt at facilitere de studerendes overvejelser over emne på baggrund af de formelle krav til specialet – herunder vejledervalg; hjælpe dem til at forbinde tidligere erfaringer med opgaveskrivning og vejledning til den kommende specialeproces med fokus på relationen til vejleder; samt at støtte oprettelse af specialegrupper.
 • Knud Erik Jørgensen (MGMT): På ITKO arbejder vi intens med at fastholde opmærksomheden på specialet gennem det sidste år, som vi kalder kandidatåret. Vi arbejder både med kollektive og individuelle forberedelser til specialet, ligesom kandidatåret er sammensat på en måde, så specialet ikke er noget, den studerende pludselig står med, men en naturlig fortsættelse af undervisningen.

Spor 3 - Skrivning og tekstfeedback

 • Tine Wirenfeldt Jensen & Gina Bay (AU Library, BSS):

Hvordan kan studerende komme hurtigere i gang med specialeskrivningen og bruge hinanden mere?

Fremdriftsreformen betyder, at studerende er nødt til at udnytte tiden afsat tilat skrive speciale optimalt. Det gælder også starten af specialeskrivningsprocessen, hvor studerende kan spilde meget tid med at vente: på at den helt rigtige idé til et emne materialiserer sig, på at en for bred problemformulering lader sig indsnævre, på at den relevante litteratur lader sig fremsøge og ikke mindst: vente på, at man ved nok til at man synes, man faktisk kan begynde at skrive.

Metoder der kan hjælpe de studerende videre er fx problemformulerings- og litteratursøgningsværktøjet Scribo, rammesat peer feedback og en række digitale ressourcer, der kan understøtte de studerendes skrive- og arbejdsprocesser. I workshoppen præsenteres disse metoder med fokus på, hvordan de kan inddrages i forbindelse med specialet.

Målgruppe

 • For alle vejledere og studieledere på Aarhus BSS (Alle ansatte ved Aarhus BSS er velkomne).

Materiale fra dagen

Plenum

Spor 1:

Spor 2:

Spor 3:


Generel information

 • Sted: Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej 2-4, 8000 Aarhus C
 • Pris: Det er gratis at deltage
 • Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet
 • Sprog: Dansk og engelsk

Kontakt

Spørgsmål vedr. fagligt indhold:

 • Bente Mosgaard Jørgensen

Spørgsmål vedr. praktiske forhold:

 • Julie Lykke Facius, mail: jlf@au.dk, tlf.: 871 66029

Spørgsmål vedr. kommunikation:

 • Mette Kastberg Lillemose, mail: mkl@au.dk tlf: 871 64731

Arrangør

 • Aarhus BSS.