Inspirationsdag om effektiv feedback

CUL inviterer til inspirationsdag om

effektiv feedback

for alle undervisere, studieledere og studienævnsmedlemmer ved Aarhus BSS

2. oktober 2015

#fbaarhusbss

Dette arrangement er blevet afholdt...

Program

 • Feedback er en af de vigtigste forudsætninger for at tilegne sig ny viden og opøve nye færdigheder. Det gælder også for universitetsstuderende. Imidlertid er det en af de helt store udfordringer at sikre, at studerende på Aarhus BSS får så meget og så kvalificeret feedback som muligt inden for de rammer, der er til rådighed for underviserne.
 • Efter oplæg fra en af de førende udenlandske eksperter på området vil kolleger fra BSS præsentere deres tiltag med at styrke feedback i undervisningen. Der vi blive rig lejlighed til at lade sig inspirere og til at diskutere egne ideer og tiltag.
 • Alle interesserede undervisere, studieledere, studienævnsmedlemmer m.fl. ved Aarhus BSS er velkomne.

Programmet for dagen:

08:45

Velkommen (kaffe og morgenbrød)

09:00

Keynote ved Professor Emeritus David Nicol, University of Strathclyde, UK:

Seven principles of good feedback practice: putting feedback back into

the hands of the user

10:30

Pause

10:45

Workshops 1-4

 

Peer-feedback på skriftlige opgaver

 

Feedback i forelæsninger

 

Online feedback mellem timerne

Fostering educational enhancement

Jesper Rosenberg Hansen (ECON)

Henrik B. Seeberg (PS)

Martin Nielsen (BCOM)

Jan Engberg (BCOM)

Evelyne Sørensen (LAW)

Per Svejvig (MGMT)

Mia Skytte O’Toole (PSY)

Ulrich Bjerre (BTECH)

Rune V. Lesner (ECON)

David Nicol (UK)

 

12:00

Frokost og erfaringsudveksling

Keynote og workshopbeskrivelser

Portræt af David Nicol
Professor Emeritus David Nicol

Keynote ved Professor Emeritus David Nicol, University of Strathclyde, UK:

Seven principles of good feedback practice: putting feedback back into the hands of the user

 • Many higher education teachers believe that providing high quality feedback to students, particularly in large classes, will inevitably lead to increased workload. However, creating an assessment environment rich with useful, high-quality feedback that supports effective student learning is possible without a negative impact on staff time.  In essence, it involves rethinking both how assessment and feedback are conceptualised and the student’s role in these processes.
 • This keynote presentation will outline this re-conceptualization using a set of assessment and feedback principles drawn from research (see www.reap.ac.uk) and will illustrate it through examples of their application in teaching practice. It will also highlight an important finding from recent research - that students actually learn more from giving feedback than from receiving it. As they provide feedback for others they produce feedback meanings for themselves and over time they become better able to make valid and informed judgments about the quality of their own academic work. This evaluative capacity cannot be acquired through assessment practices that are solely carried out by the teacher or where the primary conception of feedback is that of teacher transmission. 

Se video nedenfor om REAP-projektet.

Video om REAP projektet

Videoen er produceret af University of Strathclyde

www.reap.ac.uk/reap/index.html

Workshop 1: Peer-feedback på skriftlige opgaver

Denne workshop handler om peerfeedback på skriftlige opgaver. Blandt de vigtigste fordele ved peerfeedback er, at flere kan få hurtig feedback, at de studerende øver sig i at anvende fagets kvalitetskriterier og vurdere deres egne produkter, og ikke mindst, at de bruger tid på at arbejde med stoffet.

Oplæg:

 • Jesper Rosenberg Hansen (ECON): Peer-feedback: Et forsøg på anvendelse af skriftlig peer-feedback mellem grupper af økonomistuderende på 170 personer stort bachelorhold. Store muligheder men også store udfordringer.
 • Henrik Seeberg (PS): Har som fagansvarlig sammen med Carsten Jensen omlagt instruktorundervisningen i faget Offentlig Politik, så de studerende i løbet af semesteret skriver essays. De studerende får feedback fra medstuderende såvel som instruktorer i såkaldte Oxford-grupper. Faget er et eksempel på peerfeedback såvel som inddragelse af studenterundervisere i feedback-processen.”
 • Martin Nielsen (BCOM): I sine specialekollokvier samler Martin Nielsen 4-8 specialestuderende, hvor de ca. en gang om måneden fremlægger specialerelevante problemstillinger for hinanden og drøfter dem. Der lægges bl.a. vægt på at de studerende fortæller om, hvilke udfordringer de gerne vil have kollokviets tilbagemeldinger på. Det er de faglige problemstillinger, der er i fokus, men de procesmæssige, studietekniske og motivationsmæssige elementer spiller også tit en rolle.

Workshop 2: Feedback i forelæsninger

Forelæsningen er blandt de sværeste undervisningsformer, når det drejer sig om at tilbyde feedback. I denne workshop vil vi præsentere og diskutere eksempler på, hvordan de studerende kan få feedback selv i store auditorier.

Oplæg:

 • Jan Engberg (BCOM): Forelæsningen indholder elementer af skriveworkshop. De studerende får i forelæsningen input til en opgave, de er i færd med at skrive og kan efter peerfeedback skrive den færdig og aflevere den til bedømmelse hos underviseren.
 • Evelyn Sørensen (LAW): På meget store forelæsninger er det en udfordring at engagere de studerende. Dette oplæg handler om fordelene såvel som vanskelighederne ved involvere studerende i forelæsningen ved hjælp af clickere. Clickerne iscenesætter diskussion blandt de studerende og tillader dem at revidere deres viden. Dette tillader til underviseren at identificere områder af stoffet, der forekommer de studerende svært og at prioritere tiden derefter. Imidlertid må undervisere kunne være fleksibel og udfordringen ligger især i at formulere gode, konceptuelle spørgsmål. 
 • Per Svejvig (MGMT): Opdateret beskrivelse vil senere kunne ses her på hjemmesiden.

Workshop 3: Online feedback mellem timerne

På Aarhus BSS foregår størstedelen af læringsarbejdet mellem konfrontationstimerne. I denne workshop fokuserer vi særligt på mulighederne for online feedback, herunder automatiseret feedback. Der vil også være eksempler på, hvordan BlackBoard kan understøtte feedback på og mellem timer.

Oplæg:

 • Mia Skytte O’Toole (PSY): Oplægget vil beskrive en blended læringsaktivitet. Læringsaktiviteten indeholder en videointroduktion til det at give peer feedback, hvilken fungerer som fundament for de studerende til at kunne give feedback på medstuderendes skriftlige opgaver såvel mundtligt som skriftligt i et diskussionsforum på Blackboard.
 • Ulrich Bjerre (BTECH): Øvelsesopgaver med 2-vejs feedback. Oplægget vil omhandle hvordan du som underviser kan anvende Blackboard til øvelsesopgaver og både give og modtage feedback.
  • Som studerende: I Blackboard kan du stille øvelsesopgaver uden du som underviser skal rette opgaverne og give feedback - det kan Blackboard gøre for dig! Øvelserne på Blackboard kan give direkte feedback til den enkelte studerende, herunder korrekt/forkert svar, men også vejledende hjælp til den enkelte studerende i form af f.eks. hints til løsningen af opgaven.
  • Som underviser: Du kan samle op på resultaterne og få et indblik i, hvor i din undervisning du skal samle op eller fokusere yderligere. Du kan også bruge resultaterne i forbindelse med evt. godkendelsesprocedurer. 
 • Rune V. Lesner (ECON):Benyttelse af e-læring i faget Matematik: Da de specifikke krav til matematiske færdigheder er lave for at starte på HA uddannelsen, er spredningen i interesse og evner stor. Førsteårs-faget Matematik er derfor et fag, som mange studerende finder udfordrende. Hertil kommer at kurset har omkring 700-800 deltagere. For at imødekomme disse udfordringer har vi valgt at benytte e-læringsplatformen MyMatLab. Integrationen af dette redskab har gjort det muligt at forbedre faget ved at imødekomme de studerendes behov for mere differentieret og fleksibel læring.

Workshop 4: David Nicol: Fostering educational enhancement: A principles-based discourse approach

How might one enhance the quality of teaching and learning across a whole university?

 • This workshop will outline an approach to change which has been called the ‘principles-based discourse approach’. It will demonstrate the value of using research-informed educational principles as a strategic resource to seed new conversations, new mindsets and new teaching and learning practices across a whole higher education institution.
 • In this workshop the assessment and feedback principles used in two large UK projects will be introduced.  Participants will then have the opportunity to use the principles-based toolkit developed through these projects to design or redesign some assessment and feedback activities within a course. Finally, how this discourse-based approach might be applied in the Aarhus context will be considered.

David Nicol - Biografi

Portrait of David Nicol
Professor Emeritus David Nicol
 • David Nicol is Emeritus Professor of Higher Education at the University of Strathclyde. He was previously Deputy Director of the Centre for Academic Practice and Learning Enhancement and Director of REAP, the Re-engineering Assessment Practices project (www.reap.ac.uk ), a £1m project examining how new technologies might support improved assessment and feedback practices in three Scottish Universities.
 • David is currently Visiting Professor at the University of Ulster and Swinburne University of Technology, Australia. David has published widely on assessment and feedback, on e-learning and change management in HE. He is collaborating with partners in Spain, Australia and the UK on assessment and feedback projects.
 • Some of David’s recent research on peer review can be accessed through the REAP website at www.reap.ac.uk/PEERToolkit.aspx  
 • More about him can be found at www.reap.ac.uk/Contacts/DavidNicol.aspx.

Referencer til David Nicols oplæg:

Referencer til keynote:

 • Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006) Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice, Studies in Higher Education, 31(2), 199-218.
 • Nicol, D.J., Thomson, A. & Breslin, C. (2014) Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment and Evaluation in Higher Education, 39:1, 102-122

Referencer til workshop:

Deltag i frokostmøder om feedback

"Frokost med feedback” er en åben gruppe af undervisere på Aarhus BSS og 3 forskere fra Center fra Undervisning og Læring, som mødes over madpakken hver 6. uge og udveksler erfaringer og får ny inspiration under overskriften 'Undervisning med feedback'.

Gruppen blev oprettet på baggrund af Inspirationsdagen om effektiv feedback, som centeret stod for i oktober 2015. Den har indledt sin aktivitet i januar 2016, og har som sit første emne diskuteret, hvordan man kan motivere de studerende til at engagere sig i peer-feedback.

Næste møde er 9. Marts kl. 12-13.30 i 2622-C013 (Fuglesangs Allé), og alle er velkomne!

For adgang til gruppens Blackboardside, der rummer referater, dagsordner, oplæg og litteraturforslag (indtil videre) bedes man henvende sig til Bente Mosgaard, Center for Undervisning og Læring (bmj@bcom.au.dk). 

Dato

FREDAG 2. OKTOBER 2015

 • kl. 8:45-13:00

Målgruppe

 • Alle interesserede undervisere, studieledere, studienævnsmedlemmer m.fl. ved Aarhus BSS.

General information

 • Sted: Studenternes Hus (Richard Mortensen stuen), Fredrik Nielsensvej 2-4, 8000 Aarhus C
 • Pris: Det er gratis at deltage
 • Pladser: 90 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet
 • Sprog: Dansk og engelsk

CUL forbeholder sig ret til at lave ændringer i programmet

Arrangementsansvarlige


Kontakt

Spørgsmål vedr. fagligt indhold:

Spørgsmål vedr. praktiske forhold:

 • Sekretær Julie Lykke Facius, mail: jlf@au.dk, tlf.: 871 66029

Arrangør

 • Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus BSS.
Foto: Colourbox