Inspirationsdag om den gode forelæsning

Inspirationsdag for alle undervisere på Aarhus BSS

Sæt kryds i kalenderen 4. maj 2017

Prodekan for uddannelse Per Andersen inviterer alle undervisere på Aarhus BSS til inspirationsdag om forelæsningen. 

Forelæsningen er det mest udbredte undervisningsformat på Aarhus BSS. En god forelæsning er inspirerende, aktiverende, relevant og studentercentreret. Det er temaet for forårets inspirationsdag.

På denne dag får du lejlighed til at høre hvordan tre erfarne forelæsere griber deres forelæsninger an. Desuden tilbydes der fire workshops hvor du kan få indblik i, hvordan du i højere grad kan inddrage de studerende, og hvordan teknologi kan hjælpe og støtte de studerendes læring - både i og uden for auditoriet. Vi vil arbejde med visualisering, retorik, stemmebrug og kropssprog, og også sætte fokus på hvordan du kan komponere din forelæsning, så den bliver varieret og levende.

Du kan deltage i to af de fire workshops efter eget valg. Medbring materiale, eksempler og/eller spørgsmål fra dine egne forelæsninger, som du gerne vil have taget op i workshopsene. 

Arrangementet afsluttes med fælles frokost i Stakladen

Beskrivelse af oplægsholdere og workshops

Asser Hedegaard Thomsen, afdelingslæge ved Institut for Retsmedicin, HEALTH

Assers udgangspunkt for at holde forelæsninger er, at de er kedelige og ubrugelige, hvis studenterne ikke føler, at de får brug for den viden, der formidles. Målet er, at de skal være glade for at de ikke blev hjemme og læste en bog i stedet. Alt andet er spild af deres og underviserens tid.
I planlægningen af forelæsninger har Asser fokus på overskuelighed, anvendelighed, undren og visuel kvalitet. Det han finder mest udfordrende ved forelæsninger, er, når studenterne ikke kan bringes til at interagere, men det har han efterhånden fundet en god løsning på. En løsning, han måske/måske ikke vil løfte sløret for.

John Vestergaard Møller, lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi & ICOA, BSS

For John er det centralt, at forelæsninger ikke ender i envejskommunikation, men er studenterinddragende – dialogbaseret interaktion. Hans undervisning er meget klassisk, og tavlerne benyttes flittigt: For det første er hans fag, statistik, et fag, der er hierarkisk opbygget i den forstand, at argumentationen naturligt bygger på tidligere opstillede definitioner, forudsætninger og opnåede resultater, og han mener, at tavlerne i højere grad end slides giver ham mulighed for at give de studerende den rigtige argumentation samt struktur og overblik. For det andet kommer der automatisk en dialog i gang, når de studerende skal hjælpe med at argumentere og nå frem til de resultater, der skal fremhæves på tavlen. Endelig betyder denne form, at han meget bedre kan fastholde de studerendes opmærksomhed i kampen mod mails, sms’er, nyhedstjenester, sociale medier etc., end hvis ”underholdningen” står på ”death by 50 slides”. I de senere år har John integreret polls og ikke mindst kahoot-tests i undervisningen. De studerende er glade, motiverede og engagerede, og effekten af disse kahoots er enorm: De fremmer dialogen, de skaber variation i undervisningen, og de giver både underviseren og de studerende et hurtig indtryk af udbyttet, af hvad de studerende har svært ved, og af hvor der eventuelt skal sættes yderligere ind. En større andel af de studerende kan demonstrere overblik og forståelse ved eksamensbordet, og det er det der er målet for det hele.

Lene Vase Toft, professor MSO, ph.d. ved Psykologisk Institut, BSS

Lene underviser i neurovidenskabelig psykologi, et fag normeret til 10 ECTS og ved eksamen vurderet bestået eller ikke-bestået. Da hun overtog faget, havde de studerende den opfattelse, at man ikke behøvede at læse pensum, men blot skulle lytte til forelæsningerne for at bestå. Men da faget udløser 10 ECTS vurderede hun, at eksamensspørgsmålene skulle lægge op til, at de studerende kan definere centrale begreber, redegøre for centrale faglige sammenhænge og sætte dem i forhold til fagets emner generelt. Faget blev derudfra beskrevet efter SOLO-taksonomien og indplaceret på næsthøjeste trin: det relationelle niveau. I den enkelte forelæsning arbejdes der ud fra tanken om alignment – altså sammenhæng mellem pensum, læringsmål, undervisningsformer, medier og eksamen. Forelæsningsrækken går fra det virkelighedsnære og dagligdags til det mere specifikke. De studerende (ca. 250) aktiveres løbende ved forskellige øvelser, videoer og eksperimenter, og de introduceres til eksamen dels ved at mulige eksamensspørgsmål præsenteres til hver forelæsning, dels ved at de ved et særligt arrangement sammen vurderer gamle eksamensopgaver. Der planlægges også et dagsarrangement med fokus på både faglig diskussion og eksamen.

 

Spor 1: Analoge virkemidler (v/ Ole Lauridsen, CUL)

Hjælp de studerende til at holde pause fra de lokkende sociale medier og hold analoge, inddragende og relevante forelæsninger. Denne workshop giver dig inspiration til hvordan dine forelæsninger gøres levende og giver dig indsigt i hvordan du bedste lærer fra dig i et analogt forelæsningsrum. 

Spor 2: Digitale virkemidler (v/ Ole Eggers Bjælde, STLL)

Vi har mange digitale værktøjer til rådighed i forelæsningen. Men det er ikke teknologien, der gør din forelæsning mindeværdig. Det er de læringsaktiviteter, du designer. Denne workshop giver både indsigt i hvordan teknologi kan hjælpe og støtte læring hos de studerende og hvilke redskaber du kan tage i anvendelse allerede næste gang du underviser.

Spor 3: Mere struktur – mindre stoftrængsel (v/ Linda Greve, CUL)

Skab variation i din forelæsning. Med hjælp fra retorikken arbejder vi med at sammensætte forelæsninger med mindre stoftrængsel og mere visualisering, involvering og struktur.

Spor 4: Stemme og kropssprog (v/ Helga Halkjær, ekspert i nonverbal kommunikation)

Din stemme og dit kropssprog påvirker både dig selv som forelæser og de studerende. Workshoppen beskæftiger sig med at håndtere forelæsningen kropsligt både i henseende til stemme, kropssprog, bevægelse, nervøsitet og relationen til mange på én gang.

 

 

Dato og tilmelding

4. maj 2017 kl. 8.30-13.00.

 

 

Målgruppe

 • For alle undervisere på Aarhus BSS
 • Alle ansatte ved Aarhus BSS er velkomne

Generel information

 • Sted: Tvillingeauditorierne, Bygning 1324, lokale 025, Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus C.
 • Pris: Det er gratis at deltage
 • Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet 
 • Sprog: Dansk og engelsk.
  Inspirationsdagen afholdes på dansk, men spor 1, 2 og 3 vil foregå på engelsk såfremt de tilmeldte deltagere måtte ønske dette. 

Materiale fra dagen:

Grafisk referat:

https://vimeo.com/216368150/df77eefd9b

Videointerviews:

Deltagerliste med valgte workshops og lokaler kan ses her.

Arrangementsansvarlige

Kontakt

Spørgsmål vedr. fagligt indhold: 

 • Ole Lauridsen

Spørgsmål vedr. praktiske forhold: 

 • Julie Lykke Facius
  jlf@au.dk, tlf.: 871 66029

Arrangør

Aarhus BSS