Inspirationsdag: Fra ungdomsuddannelse til Aarhus BSS

Torsdag d. 23. maj 2019

God undervisning møder de studerende der hvor de er, både fagligt, teknisk og pædagogisk. Men ved vi egentlig hvem vores nye studerende er, og hvordan tilrettelægger vi bedst undervisning der kommer dem i møde?

Prodekan for uddannelse Per Andersen inviterer alle undervisere på Aarhus BSS til en inspirationsdag med titlen Fra ungdomsuddannelse til Aarhus BSS torsdag den 23. maj 2019.

Dagen indledes med tre inspirerende præsentationer. Først får du lejlighed til at høre rektor ved Hjørring Gymnasium, Elsebeth Gabel Austin, fortælle om hvad der karakteriserer de gymnasieelever der er på ungdomsuddannelserne nu. Derefter vil lektor Peder Østergaard, Institut for Økonomi, tidl. Prodekan for Uddannelse beskrive de studerende der optages på Aarhus BSS. Sidste tale leverer lektor Mogens Dilling-Hansen, Institut for Økonomi; han vil fortælle om et projekt med at sætte HA studerende i læsegrupper for at øge sandsynligheden for at fastholde dem på studiet.

Efterfølgende tilbydes to workshops. Du kan få indblik i hvordan man kan organisere førsteårsundervisning eller diskutere handlemuligheder på baggrund af rapporten ”Kortlægning af årsager til stress. En kvalitativ undersøgelse blandt studerende på Aarhus BSS”.

Præsentationer og workshops afholdes på dansk eller engelsk afhængigt af hvem der deltager.
Der sluttes af med fælles frokost i Stakladen.  

Program

Et program for dagen i grafisk form med oversigt over oplæg, oplægsholdere og workshops m.m.

Uddybende beskrivelse af workshops

Spor 1: Tilrettelæggelse af førsteårsundervisning (v/ Pernille Maj Svendsen, Vejledning og studieinformation, Science and Technology)
De nye studerende oplever en række overraskelser i løbet af deres første studietid, og hvordan de fortolker og håndterer det de ser og oplever i forskellige situationer, vil have en betydning for hvad og hvordan de gør fremadrettet i deres studie. Vi skal hjælpe de studerende til nogle realistiske forventninger og til at kunne overkomme de overraskelser de måtte møde på deres vej. I denne workshop vil deltagerne få at vide hvad vi ved om hvad der virker, og hvilke temaer vi bør adressere i løbet af det første år.

Spor 2: Årsager til studenterstress. Hvad kan vi gøre? (v/ Anna Bager-Elsborg, CUL)
Studerende på Aarhus BSS bliver mere og mere stressede. Sådan ser det i hvert fald ud når man ser på tallene fra universitetets studiemiljøundersøgelser. En nyligt offentliggjort rapport har kortlagt nogle af årsagerne ved at tale med studerende fra Aarhus BSS. I denne workshop vil vi drøfte resultaterne og undersøge hvad vi kan gøre som studieledere, undervisere og administration for at imødegå de høje stresstal.

Dato og tidspunkt

Dato: 23. maj 2019

Tidspunkt: 8.30-13.00

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2019 

Målgruppe

  • For alle undervisere på Aarhus BSS
  • Alle ansatte ved Aarhus BSS er velkomne

Generel information

Sted: Richard Mortensen stuen, Studenternes Hus, Fredrik Nielsens vej 4, 8000 Aarhus C.  
Frokost: Stakladen, Studenternes Hus
Pris: Det er gratis at deltage
Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet
Sprog: Oplæg og workshop er på engelsk, hvis der blandt deltagerne er ikke-dansktalende kollegaer

Arrangementsansvarlige

Kontakt

Spørgsmål vedr. fagligt indhold:  

Spørgsmål vedr. praktiske forhold: 

  • Julie Lykke Facius
    jlf@au.dk, tlf.: 871 66029

Arrangør

Aarhus BSS