Inspirationsdag: Eksamensformer

Torsdag d. 22. november 2018

Programmet henvender sig til alle undervisere, som varetager og interesserer sig for eksamen.

Dagen indledes med en keynote af professor Arild Raaheim fra Bergens Universitet (Norge): Sustainable assessment and active learning, og efter den fælles indledning, vil der være mulighed for at vælge mellem en række forskellige præsentationer og workshops og udveksle erfaringer med kolleger fra BSS.

Disse korte workshops, mv. kommer bl.a. til at handle om eksamen med forudsætningsaktiviteter, autentiske eksamener og eksamen med multiple-choice elementer. Der vil også være mulighed for at få hjælp til at sikre at eksamen er dækkende og at bedømmelserne er ensartede på tværs af bedømmere, eller for at få et hurtigt brush-up på eksamensbekendtgørelsen og regelsættet på Aarhus BSS.

Program

Et program for inspirationsdagen med en oversigt over keynotes, præsentationer og workshops m.m.


Beskrivelse af præsentationer og workshops

I disse sessioner fortæller kolleger, primært fra BSS, om og deler deres erfaringer med forskellige eksamensformer.

Eksamen med forudsætningsaktiviteter

På Aarhus BSS er det muligt at gennemføre eksamen med obligatoriske forudsætningsaktiviteter, der skal være gennemført inden den afsluttende mundtlige eller skriftlige eksamen. I denne session bliver forskellige former for forudsætningsaktiviteter præsenteret og diskuteret: Hvordan, hvorfor, og hvad kommer der ud af det?

Autentiske og praksisrettede eksamensformer

Autentiske og praksisrettede eksamensformer afspejler den professionelle kontekst, som de studerende forventes at komme til at arbejde i. I denne session fortæller tre undervisere om deres erfaring med sådanne eksamensformer, herunder deres samarbejde med virksomheder og organisationer.

Multiple choice eksamen

Multiple choice spørgsmål bliver i stigende grad brugt ved udprøvning af studerende. Med udgangspunkt i konkrete eksempler, vil Lotte Dyrberg O’Neill fra Syddansk Universitet demonstrere, hvordan man konstruerer spørgsmål med høj validitet. Hun har selv i et årti udviklet, testet og forsket i multiple-choice som eksamensform.  

Validitet i eksamen

I denne sammenhæng handler validitet om, hvorvidt en eksamensform rent faktisk udprøver det, som vi ønsker at udprøve. Dækker eksamen fagets indhold og læringsmål? Og hvordan sikrer man en ensartet bedømmelse når der er flere bedømmere ved samme eksamen?

Brush up om eksamensregler

I Danmark er eksamen meget mere centralt reguleret end i det fleste andre lande. Denne session er en kort gennemgang af de gældende regler (nationalt og på AU) med speciel vægt på de retningslinjer der gælder for forudsætningsaktiviteter på BSS (vedtaget i 2018). Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål.

Uformel udveksling af ideer med Arild Raaheim

Arild Raaheim har med sin bog Eksamensrevolusjonen peget på behovet for at udvikle nye eksamensformer i videregående uddannelser. Denne session henvender sig primært til studieledere eller fagansvarlige, som ønsker at udvikle og diskutere relevante nye eksamensformer i studierne. Sessionen er begrænset til max. 8 deltagere.

Præsentation fra oplægsholder

Keynote Arild Raaheim

Dato og tidspunkt

Dato: 22. november 2018

Tidspunkt: 8.30-13.00

Tilmeldingsfrist: 12. november 2018

Målgruppe

  • For alle undervisere på Aarhus BSS
  • Alle ansatte ved Aarhus BSS er velkomne

Generel information

Sted: Bygning 1324, lok. 011 (Tvillingeauditorierne)
Frokost: Stakladen
Pris: det er gratis at deltage
Pladser: Begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet
Sprog: Oplæg og workshop er på engelsk, hvis der blandt deltagerne er ikke-dansktalende kollegaer

Arrangementsansvarlige

Dorte Sidelmann Rossen

Specialkonsulent, Educational it teamleder

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder

Arrangør

Aarhus BSS