Vejledning på projekter, specialer og Ph.d.’er

Vejledning er i dag en udbredt, vigtig og ressourcekrævende undervisningsform ved Aarhus BSS. Derfor er der brug for systematisk viden om hvad der kendetegner kvalificeret vejledning og hvordan den kan videreudvikles.

På CUL forsker vi både i vejledning af BA-projekter, specialer og ph.d.-afhandlinger. Forskningen er primært baseret på data fra store spørgeskemaundersøgelser. Analyserne har sat fokus på en lang række emner fra studerendes selvstændighed i kandidatspecialer til betydningen af ekstern finansiering i ph.d.-projekter.

Udvalgte publikationer

  • Rienecker, L., Wichmann-Hansen, G., & Stray Jørgensen, P. (2019) God vejledning af specialer, bacheloropgaver og projekter (2. Udg.). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur
  • Wichmann-Hansen, G., & Herrmann, K.J. (2017) Does external funding push doctoral supervisors to be more directive? A large-scale Danish study. Higher Education, 74(2), 357-68
  • Herrmann, K.J., & Wichmann-Hansen, G. (2017) Validation of the Quality in PhD Processes Questionnaire. Studies in Graduate and Postdoctoral Education, 8(2), 189-204.
  • Wichmann-Hansen, G., Wirenfeldt, T.J. (2015) Supervision: Process management and communication. In: Rienecker, L. et al  (Eds.), University Teaching and Learning (pp. 327-349). Frederiskberg: Forlaget Samfundslitteratur, 2015
  • Wichmann-Hansen, G., Thomsen, R., & Nordentoft, H.M. (2015) Challenges in Collective Academic Supervision: supervisors' experiences from a Master Programme in Guidance and Counselling. Higher Education, 70(1), 19-33.