Supermentoring

Formål

Formålet med dette forskningsområde er dels at forfine ’supermentoring’-teknikken, dels at undersøge, om interventionen også har en langtidseffekt.

Det spørgsmål, der skal undersøges, er – jf. formål – om ’supermentoring’ er et tiltag eller en teknik,der bør indbygges i adjunkternes pædagogiske uddannelse. Dette skal afdækkes via interview- og spørgeskemaundersøgelser, og samtidig vil der blive trukket tråde til forskningsfeltet ’Mind, brain and education’ med henblik på at begrunde og udvikle teknikken.

Baggrund

I arbejdet med adjunkter under pædagogisk uddannelse har det ofte vist sig, at kursisterne kan have vanskeligheder med at omsætte den viden,de har opbygget under adjunktpædagogikum til praksis – og det på trods af at adjunktpædagogikum er tilrettelagt med klart fokus på praktisk undervisning.

Samtidig har mange uprøvede undervisere en ikke voldsomt høj ’teacher-efficacy’, dvs. tro på egne evner til og forventninger om,at deres undervisning reelt fører til læring blandt de studerende.

Mange års praksis har vist, at mange adjunkter generelt har glæde af vejledning ved en erfaren kollega. Men den ideelle længerevarende vejledning (mentoring) er tidskrævende og dermed omkostningstung.

Egentlig supervision, der omvendt er kortvarig og helt punktuel, rummer et stort element af evaluering, hvilket i sig selv ikke er et minus, men på den anden side heller ikke er det, man som ny lærer har brug for, når man skal i gang med en karriere som universitetsunderviser.

’Supermentoring’ er en blanding af de to koncepter: den er formativ, dvs. et springbræt for adjunkten til at reflektere over sin praksis og udvikle sig professionelt, og den er kortvarig – og alt sammen med baggrund i de områder der er indeholdt i adjunktpædagogikum. At denne intervention har en øjeblikkelig (positiv) funktion, er der adskillige belæg for, men kun på det anekdotiske plan; og om der virkelig sker en generel bedring af adjunkternes ’teacher-efficacy’ og praksis på langt sigt, vides ikke.

Status: igangværende

Der udvikles en online-ressource for både educational developers og undervisere der ønsker at arbejde med supermentoring.

Ole Lauridsen

Lektor emeritus