Udvikling og sikring af kvalitet i de videregående uddannelser

Uddannelseskvalitet er en vigtig sag, både for institutionerne, de studerende og samfundet som helhed. På Aarhus BSS udgør måling af kvalitet derfor et vigtigt element i udviklingen af undervisnings –og læringsmiljøer af høj kvalitet, der kan udstyre de studerede med den viden og de færdigheder, de har brug for efter endt uddannelse. 

På Center for Undervisning og Læring søger vi gennem evaluering og forskning at bidrage til at sikre et solidt afsæt for at diskutere kvalitet og ikke mindst sikring og udvikling heraf. Nedenfor finder du en oversigt over igangværende projekter.