Teknologi og frafald

Formål/forskningsspørgsmål

Et systematisk review af 1483 internationale artikler fra 2007-2017

Formålet med undersøgelsen er at opnå større viden om, hvorvidt inddragelse af digitale læringsteknologier kan mindske frafald – og under hvilke betingelser. Målet er dels at kunne informere lokale strategiske satsninger inden for educational IT og dels at producere forskningsresultater, der kan bidrage til den eksisterende viden om hensigtsmæssig brug af læringsteknologi i universitetsundervisning og -læring.

Baggrund

Mange uddannelsesdiskussioner hviler på forventninger om sammenhænge mellem bestemte former for undervisning og læring. En af antagelserne er, at inddragelse af digitale læringsteknologier giver bedre undervisning, og at man som følge heraf kan forvente at se en positiv effekt i målinger af studieintensitet, læringsudbytte og ikke mindst i tal for frafald på universiteterne. Sådanne forventninger kan lede til politiske beslutninger om digitale indsatser og store økonomiske investeringer. For at undersøge, hvorvidt inddragelse af læringsteknologi kan imødekomme en sådan forventning blev der i perioden 2017 – 2018 gennemført en undersøgelse af international studier, der beskriver universitetsstuderendes frafald på universitetsuddannelser eller fag, der i højere eller mindre grad benytter sig af læringsteknologi.

 

Data og analyser

Undersøgelsen er gennemført som et systematisk review af peer-reviewed studier. Fremsøgning af studier er blevet gennemført i databaserne: EBSCO HOST, ProQuest, Web of Science og Scopus med en søgestreng, der er udformet med henblik på at identificere studier om emnet fra perioden 2007 – 2017.

Resultater og perspektiver (hvis afsluttet)