Systematisk review af student agency

Formål/forskningsspørgsmål

Formålet med projektet er at tilvejebringe et kritisk review af student agency, som dels er et flertydigt teoretisk begreb, dels er vanskeligt at operationalisere i empiriske studier af universitetsundervisning og -læring. Målet er at videreudvikle begrebet og pege på en operationalisering af student agency, der kan anvendes i en universitetskontekst. Projektet er en del af ph.d.-projektet: "Studerendes engagement i teknologiunderstøttede læringsaktiviteter på Aarhus BSS".

Baggrund

Student agency er et koncept, der i stigende grad anvendes inden for forskning i universitetspædagogik, og et koncept som italesættes som et af flere mål for universitetsuddannelser. Det giver anledning til at interessere sig for, hvad vi ved om agency, og hvordan vi fremadrettet kan undersøge det.

Data/metode

Undersøgelsen er baseret på et systematisk review af internationale publicerede studier. Screening og analyse af studier er gennemført over to omgange, dels i maj 2017 og dels i maj/juni 2018 (supplerende søgning).

Resultater og perspektiver (hvis afsluttet)

Status: igangværende