Pædagogisk værdi af Edu-IT

CULs forskningsprojekter inden for educational IT undersøger den pædagogiske værdi af læringsteknologi i universitetsundervisning og -læring på Aarhus BSS. Projekterne fokuserer særligt på studerendes oplevelse og læringsudbytte af læringsaktiviteter, der gennemføres helt eller delvist ved hjælp af læringsteknologi. Projekterne skal give viden om, hvad der kendetegner hensigtsmæssig brug af læringsteknologi i (primært) campus-baseret universitetsundervisning, og hvordan den kan videreudvikles.

Forskningen, der er undervejs, er primært baseret på data fra interviews, kursusevalueringer og systematiske reviews. Analyserne har sat fokus på en lang række emner fra studerendes engagement i forhold til bl.a. oplevet mulighed for at kunne anvende faglige kompetencer til forholdet mellem teknologiunderstøttede læringsaktiviteter og fagets andre elementer.