Interaktion mellem underviser og studerende i holdundervisning

Holdundervisning er en vigtig del af uddannelserne på Aarhus BSS. Her møder de studerende underviserne på nærmeste hold. Her har de studerende mulighed for at øve sig og anvende det, de lærer mellem timerne. Her har de studerende mulighed for at prøve deres viden af og få feedback.

Holdundervisning har således et stort læringspotentiale, og på CUL forsker vi i, hvordan dette potentiale forløses bedst muligt. Det gør vi ved at undersøge interaktionen mellem studerende og undervisere og analysere, hvilke undervisningspraksisser der bedst muligt støtter de studerende i at engagere sig i undervisningen som sådan og i studierne mellem undervisningsgangene. 

Kontakt

Udvalgte publikationer

Herrmann, K. J., & Bager-Elsborg, A. (2018). Når forberedelse er en pligt, og undervisningen er et privilegium: et casestudie af universitetsstuderendes forberedelsespraksis. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(24), 37-54.

Herrmann, K. J. (2013). The impact of cooperative learning on student engagement: Results from an intervention. Active Learning in Higher Education, 14(3), 175-187.

Herrmann, K. J. (2014). Learning from tutorials: a qualitative study of approaches to learning and perceptions of tutorial interaction. Higher Education, 68(4), 591-606.

Herrmann, K. J., & Bager-Elsborg, A. (2014). Effektiv holdundervisning: en håndbog for nye undervisere på universitetsniveau. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Bager, A. J., & Herrmann, K. J. (2013). ”Du skal ikke stikke næsen for langt frem”: Et studie af normer for deltagelse og forberedelse blandt førsteårsstuderende. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 36-46.