Vejledning

Nye muligheder og nye udfordringer

Mange vejledere oplever et øget krav om effektivisering af deres vejledning. Færre vejledningstimer til flere studerende på kortere tid. Det giver nogle klare udfordringer, men også nogle nye muligheder.

Selvom vejledning har forskellige vilkår på BA-, KA- og PhD-niveau, er mange af udfordringerne de samme. En central udfordring i vejledning er på den ene side at fremme studerendes selvstændighed og ejerskab og på den anden side at sikre, at de afleverer et produkt af høj kvalitet og til tiden. Udfordringen bliver ikke mindre af at de tidsmæssige rammer for vejledningen er blevet strammere, f.eks. i form af reduktion i vejledernes timenormer og afkortning af de studerendes skrivetid. Det kræver en fokuseret indsats i forhold til at vejlede både på produktet (teksten) og på processen (arbejdsformen). Det kræver en passende balance mellem styring og støtte samt en klar forventningsafstemning om roller, relationer og ansvar. Det findes der mange konkrete strategier og værktøjer til som f.eks. at bruge vejlederbreve, meta-kommunikation, systematisk spørgeteknik, kriteriebaseret og instruktiv tekstfeedback, kollektiv vejledning, m.m. Alt sammen metoder som kan effektivisere vejledningstiden og øge udbyttet for de studerende.

CUL udbyder kurser i ph.d.-vejledning og workshops i specialevejledning. Vi tilbyder også individuel rådgivning til vejledere, hvis de har brug for sparring på f.eks. en enkeltstående sag. Ingen emner er for store eller for små til at blive taget op. Tilsvarende giver vi meget gerne sparring til studieledere, fagkoordinatorer og ph.d.-programudvalgsformænd hvis de ønsker at tage nogle mere principielle ting op om vejledning knyttet til bestemte fag eller programmer.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.