Undervisning og læring i internationale uddannelser

Flere og flere uddannelser udbydes på engelsk til både danske og udenlandske studerende. Resultatet er ofte en stor diversitet i de studerendes uddannelsesmæssige baggrund, sprog og kultur, hvilket afspejles i undervisningen, i interaktionen mellem studerende og undervisere og mellem de studerende indbyrdes. I nogle tilfælde er der tale og egentlig internationale uddannelser, hvor også studiernes læringsmål og indhold har en tydelig international dimension, i andre er der tale om en mindre ændring af en oprindeligt dansk uddannelse.

Uanset hvad, er der behov for forsknings- og udviklingsprojekter som kan afdække muligheder og udfordringer i international uddannelse og komme med konkrete bud på hvorledes undervisning og læring tilrettelægges så alle studerende får det størst mulige udbytte.