Planlægning og design af kurser

Støt de studerendes læring

Ikke kun planlægningen af den enkelte time er vigtig, også hele kursusforløbet skal designes på en måde der understøtter de studerendes læring.

Der er store fordele forbundet med at tilrettelægge længere kursusforløb sådan at der (i) opnås sammenhæng mellem læringsmål, indhold, medier, undervisningsmetoder og eksamen (alignment), og sådan at der (ii) lægges op til at de studerende arbejder med stoffet både før og efter timerne. Rammen for undervisningen står klart, og de studerende får et solidt fundament for at navigere i kurset og skabe overblik og forståelse.

Der findes gode værktøjer for underviseren til at træffe de rigtige valg når han/hun skal designe sit forløb, og der findes mængder af undervisningsteknikker – både it-baserede og ikke-it-baserede – der kan understøtte den overordnede kursusstruktur.

Vi samarbejder med og rådgiver enkeltundervisere såvel som grupper af undervisere. Vi deltager også gerne i større redesign og omlægning af kurser og uddannelser.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.