Læringsmål

Få feedback på fagets læringsmål

Læringsmål er en fast del af fagbeskrivelsen ved Aarhus Universitet, og det har det været i mange år.

Læringsmål skal gerne beskrive den viden, de færdigheder og de adfærdsmønstre, som underviseren ønsker, at de studerende er i stand til at udtrykke ved fagets afslutning.

Det er imidlertid ingen nem opgave at skrive gode, praksisnære læringsmål. Tidligere har læringsmål ofte været formuleret på et abstrakt niveau, hvor den studerende skulle opnå "forståelse" eller "viden". Denne abstrakte formulering kan være svær at afkode for de studerende, og underviseren kan samtidig have svært ved at inddrage læringsmålet aktivt i undervisningen som et pædagogisk sigte. I stedet bør de gængse substantiver som viden, færdigheder, forståelse og anvendelse brydes ned i mere konkrete mål, der relaterer sig direkte til faget. En måde at gøre det på, er ved at benytte sig af verber og overveje læringsmålets taksonomiske niveau (se SOLO-taksonomien).

Eksempel på abstrakt læringsmål: Faget bibringer de studerende forståelse af centrale begreber og metoder inden for fagområdet.

Eksempel på praksisnært læringsmål: De studerende skal kunne forklare forskellen på begreberne high-fidelity prototyping og low-fidelity prototyping.  

Har du behov for feedback på dit fags læringsmål, så send fagbeskrivelsen til os og inkludér en beskrivelse af, hvad du præcist ønsker feedback på.

SOLO-taksonomien

Biggs, J. (2012). What the student does: teaching for enhanced learning. Higher
Education Research & Development, 31(1), 39-55.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.