Kursusevaluering

Kursusevaluering som udviklingsværktøj

Er du underviser og har du brug for at foretage ændringer i din undervisning, er dine studerendes evaluering af kurset ofte et godt sted at starte. Hvad gjorde du – hvordan oplevede de studerende aktiviteterne i dit kursus?

Er du usikker på, hvilke aspekter af undervisningen du skal fokusere på, eller hvordan du skal forholde dig til indbyrdes modstridende ønsker, er du meget velkommen til at kontakte CUL for at få afdækket flere vinkler og tolkninger af dine data, inden du beslutter dig for dine konklusioner og hvilke konsekvenser der er rigtige at drage.

Er du ledelsesrepræsentant, og mangler du sparring i forbindelse med rådgivning til undervisere eller fortolkning af evalueringsdata?

CUL tilbyder individuel rådgivning til undervisere og ledelsesrepræsentanter både i form af et enkelt møde eller over en længere periode efter behov. Er I flere undervisere på et forløb, er I velkommen til booke et møde eller et forløb sammen, for det er jeres dialog, der skal føre til de gode løsninger. CUL kan også rekvireres til interne institutarrangementer f.eks. lærermøder, studienævnsmøder eller workshops.

Kontakt Berit Lassesen for nærmere aftale.

Om kursusevaluering på Aarhus BSS

Aarhus Universitet ønsker kontinuerligt at udvikle kvaliteten i undervisningen og understøtte et rigt uddannelsesmiljø med de bedst mulige vilkår for de studerendes læring. For at sikre kvaliteten i undervisningen og udvikle kursusforløb og uddannelser på højeste niveau er det centralt at inddrage kvalificeret feedback fra de studerende og få deres vurdering af undervisningen.

Aarhus BSS anvender systemet Blue til fælles digital kursusevaluering. Der er på Aarhus BSS udarbejdet standardskemaer målrettet forskellige undervisningsforløb fx til BA, KA og vejledning. Underviserne kan i standardskemaerne tilføje supplerende spørgsmål, der eksempelvis angår konkrete undervisningstiltag, som der ønskes særlig en evaluering af.

Undervisere kan kontinuerligt tilpasse deres evaluering via Blackboard, og de modtager automatisk besked inden evalueringen åbnes for de studerende. Når evalueringen åbner får de studerende modtager de studerende en besked på e-mail og skemaet bliver også gjort tilgængeligt via Blackboard. Undervisere kan også via Blackboard tilgå en endelig rapport samt løbende se status på svarprocenten.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.