Holdundervisning

Forløs potentialet

Holdundervisning har et stort læringspotentiale. Men hvordan forløser man dette potentiale?

CUL tilbyder kurser og workshops om spørgeteknik, feedback og planlægning for alle holdundervisere på Aarhus BSS.

Holdundervisning med deltagelse af 25-30 studerende er en vigtig del af undervisningen på Aarhus BSS. Her har de studerende mulighed for at anvende deres viden, prøve deres forståelse af, og øve sig i at argumentere. De studerende har også muligheden for at stille spørgsmål og indgå i dialog med underviser og medstuderende. Læringspotentialet er således stort, når holdundervisningen udnyttes optimalt.

At udnytte holdundervisningens potentiale kræver et bredt udvalg af didaktiske færdigheder, som de fleste undervisere tilegner sig gennem en kombination af kurser og erfaring. Den erfarne underviser planlægger timerne og vælger egnede undervisningsformer, han/hun bruger en passende spørgeteknik til at invitere de studerende ind i en dialog og teste deres forståelse, hun sørger for, at der er lejlighed for de studerende til at få og give feedback. 

CUL tilbyder CUL tilbyder kurser og workshops om spørgeteknik, feedback og planlægning for alle holdundervisere på Aarhus BSS og  kurser for alle nyansatte studenterundervisere og -instruktorer ved Aarhus BSS. Dertil tilbyder vi workshops og individuel sparring til enkelundervisere eller grupper af undervisere.

Vi henviser også til bogen Effektiv holdundervisning, som netop er skrevet til holdundervisere på universitetet.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.