Forelæsninger

På godt og ondt

Forelæsningen er den mest benyttede undervisningsform på Aarhus BSS – på godt og ondt.

Den giver os mulighed for at give de studerende store mængder information på én gang, men omkostningen kan være, at de studerende passiveres og deres læringsudbytte ikke bliver så højt som vi kunne ønske. Hvad kan vi gøre for at få mest muligt ud af forelæsningen?

Vi kan optimere forelæsningen på forskellige måder. For det første er der naturligvis selve planlægningen af en forelæsningsrækken – den kan med fordel udformes som blended learning med aktiviteter mellem forelæsningerne, både forberedelse og efterbearbejdelse. Yderligere kan gennemgang af helt basalt stof lægges i videoer som de studerende selv ser før forelæsningen.

For det andet kan og bør underviserne indlægge forskellige aktiviteter i forelæsningen der gør, at de studerende kan afprøve deres viden her og nu: refleksionspauser, tænk-par-del-aktiviteter, gerne med brug af en elektronisk opslagstavle (Padlet) til opsamling, afstemning med diskussion mellem de studerende (peer instruction). Underviserens ’performance’ er også af stor betydning for den vellykkede forelæsning – her er både præsentationen som sådan og underviserens stemme- og kropsbrug centrale forhold.  

CUL tilbyder rådgivning og samarbejde samt kurser og workshops vedr. forelæsningen. Vi samarbejder med og rådgiver enkeltundervisere såvel som grupper af undervisere. Desuden superviserer vi praktisk undervisning med formativ skriftlig feedback til underviserne (’supermentoring’). Vi deltager også gerne i større redesign og omlægning af forelæsningsrækker.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.