Feedback

Fokus på feedback

Mere og bedre feedback er på dagsordenen på mange uddannelser, for de studerende er ikke tilfredse med, hvad de får, og styrket fokus på feedback er blandt de anbefalinger, som regeringens udvalg om bedre universitetsuddannelser har udsendt i marts 2018.

Feedback kan være en meget virkningsfuld læringsaktivitet. God feedback hjælper den studerende til at forstå, hvor han/hun er henne i forhold til det mål, som forfølges, og den giver den studerende metoder til at nærme sig målet. Undervisere, men også studerende kan give feedback.  Den vigtigste aktør i feedback er den studerende selv, for hvis ikke han/hun bruger sin feedback, er den intet værd. Feedback er specielt god, når den gør den studerende klogere på, hvilke kriterier hendes arbejde vurderes efter til eksamen, og når han/hun selv i stigende grad bliver i stand til at foretage den vurdering og bruge den til at skrive bedre opgaver. Det sker bedst i gentagne dialoger. At få de studerende til at lægge kræfter i feedback kræver en god tilrettelæggelse. Det skal stå klart, hvad formålet er, hvordan man gør, og hvordan peer-feedback eventuelt indgår i fagets feedbackproces. Der kan med fordel inddrages digitale værktøjer.

CUL bistår med eksempler på feedbackprocesser og tilbyder rådgivning, samarbejde og workshops om feedback. Vi rådgiver såvel enkeltundervisere som grupper af undervisere. Vi deltager også gerne i omlægning af kurser.

På CULs online resource TREAT findes en række eksempler fra Aarhus BSS på, hvordan man tage digitale værktøjer til hjælp ved feedback.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.