Educational IT

Digitale værktøjer og aktiviteter i undervisningen

Educational IT er et udpræget fokusområde i disse år. Ikke mindst på Aarhus Universitet. Men hvornår giver det mening at bruge digitale værktøjer og aktiviteter i undervisningen?

Der er mange fordele forbundet med at bruge IT-støttet undervisning eller decideret blended learning. Især når det bruges til at støtte grundlæggende undervisningsudfordringer. I universitetsundervisningen, hvor der typisk er få konfrontationstimer og mange timers selvstændigt arbejde, kan educational IT f.eks bruges til at strukturere de studerendes arbejde uden for undervisningen og dermed styrke deres forberedelse.

Educational IT kan også facilitere læringsaktiviteter i timerne – selv med mange studerende. På en forelæsning har man f.eks. mulighed for at aktivere og teste de studerende vha. et afstemningsværktøj. Individuel eller peer feedback faciliteres også ofte ved hjælp af digitale værktøjer.  Brug af digitale værktøjer og -undervisningsaktiviteter gør det muligt helt eller delvist at flytte pensumgennemgangen ud af timerne og f.eks. ind i korte videoer, som de studerende kan se før timerne. På denne måde kan tiden sammen med de studerende, på klassen, i højere grad bruges til opgavegennemgang, øvelser eller diskussioner. Denne metode kaldes også for “flipped classroom”.

CUL tilbyder rådgivning og samarbejde samt kurser og workshops vedr. Educational IT. Vi samarbejder med og rådgiver enkeltundervisere såvel som grupper af undervisere. Vi deltager også gerne i større redesign og omlægning af kurser og uddannelser.

På CUL’s online resource TREAT findes en række eksempler fra Aarhus BSS. Siden indeholder også uddybende information om aktiviteter og konkrete værktøjer.

Kontakt Media Lab for teknisk hjælp eller hjælp til videoindspilning.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.

Kontakt