Du er her: Aarhus BSS Center for Undervisning og Læring Få hjælp til Det flerkulturelle læringsrum

Det flerkulturelle læringsrum

Forskellighed i det flerkulturelle læringsrum

Forskellig – Flerkulturel – International. Hvorfor er det somme tider så vanskeligt? Hvordan kommer vi videre?

Internationalisering af vores uddannelser har mange facetter og kan have meget forskellig betydning alt efter hvem man spørger. For nogle betyder det undervisning på engelsk, for andre er det mere omfattende og dækker hele studiet og dets læringsmål, indholdet i de enkelte kurser, og hvordan vi underviser. Og hvordan alle de studerende lærer sammen!

Hvordan man end ser på det, så har de studerende forskellig kulturel, uddannelsesmæssig og sproglig baggrund, afhængigt af hvor de boede og gik i skole før de begyndte deres studier på Aarhus Universitet. Her forventes de at lære sammen i et flerkulturelt læringsrum (fysisk undervisningslokale eller virtuelt rum).

Underviserne oplever ofte nogle vanskeligheder når de skal undervise meget forskelligartede grupper af studerende – problemer der opstår på grund af de studerendes forskellighed: Dynamik i gruppearbejde, forskellige opfattelser af studenter- og lærerrollen, sproglige færdigheder, … Fortsæt selv listen.

Andre finder det vanskeligt at definere internationaliserede læringsmål for deres uddannelser eller enkeltkurser.

Hvis du eller dine kolleger ønsker hjælp til at udvikle en uddannelse eller løber ind i problemer når I skal undervise grupper af studerende med meget forskelligartet baggrund, så er vi på CUL parate til at hjælpe jer med at komme videre.

I løbet af adjunkpædagogikum, diskuterer vi muligheder og udfordringer når man skal undervise gruppe af studerende med forskellig kulturel, uddannelsesmæssig eller sproglig baggrund.

CUL tilbyder skræddersyede workshops til grupper af undervisere, studienævn, studieledere, etc., ligesom vi tilbyder assistance til underviserne enkeltvis.

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.

Kontakt