Blackboard

Blackboard er platformen for de digitale kursusrum på Aarhus Universitet. I Blackboard er der mange muligheder for at engagere de studerende i online læringsaktiviteter, men det er ikke altid lige til at gennemskue, hvilke værktøjer man skal benytte sig af eller hvordan man kommer igang.

Alle fag på Aarhus Universitet bliver automatisk oprettet i Blackboard, og fagene indeholder som regel en standard menustruktur. Men må man ændre på menustrukturen og hvordan gør man? Ja - er det korte svar - det må man godt. Det kan være en god idé at gøre sig nøje overvejelser om strukturen i faget på Blackboard skal være emnebaseret, tidsbaseret, modulbaseret eller aktivitetsbaseret. En god struktur på Blackboard er nemlig med til at give de studerende overblik over faget og styrke deres engagement i fagets online aktiviteter.

Blackboard har mange værktøjer til at engagere de studerende i læringsaktiviteter. Heriblandt en blog, et diskussionsforum, en wiki, grupperum, et opgaveafleveringsværktøj og mange flere. Værktøjerne i Blackboard kan anvendes på forskellig vis, og det kan derfor være svært at vurdere, hvilke værktøjer man skal benytte sig af hvornår.

CUL tilbyder både pædagogisk og teknisk sparring ift. brugen af Blackboard, og vi hjælper gerne med at designe og opsætte en hensigtsmæssig Blackboardside, der afspejler fagets struktur og kerneaktiviteter. 

Eksempler på kursussider

  • Tematisk struktur
  • Ugestruktur
  • Modul- og emnestruktur

Om Blackboard på Aarhus BSS

Aarhus Universitet anvender platformen Blackboard til at håndtere online undervisningsaktiviteter. I Blackboard kan undervisere og studerende dele undervisningsmateriale, og undervisere kan engagere de studerende i online aktiviteter før eller efter undervisningstimerne.

Undervisere har bl.a. mulighed for at integrere videoer og tests for at styrke de studerendes forberedelse. Studerende kan i Blackboard tildeles online grupperum, hvor der er mulighed for at dele materiale og starte diskussioner i studiegruppen. Med Blackboard stiller Aarhus Universitet en lang række online redskaber til rådighed, som kan styrke studerendes forberedelse til undervisningen, give undervisere indblik i de studerendes læring samt danne grobund for en engagerende undervisningskultur.

Blackboard er en del af Aarhus Universitets strategiske satsning på området ‘Educational IT’, der har til formål at mindske frafald, løfte studieintensiteten og styrke de studerendes samarbejde. Blackboard erstattede i efteråret 2013 de to tidligere systemer til kursushåndtering AULA og CampusNet på Aarhus BSS. I sommeren 2017 overgik Aarhus BSS sammen med de tre resterende fakulteter på Aarhus Universitet til en fælles version af Blackboard, der hostes i Amsterdam. 

Lille banner med lilla baggrund i forbindelse med kontaktoplysninger.

Rekvirér workshop eller sparring

CUL tilbyder skræddersyet rådgivning til undervisere ved Aarhus BSS.

Kontakt

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent