Introduktion til Cognition and Behavior Lab

Hvem?

Cognition and Behavior Lab (COBE Lab) er en enhed på Aarhus Universitet, hvor forskere kan udføre eksperimenter om menneskelig adfærd, interaktion og tænkning. Vi bidrager med den nødvendige infrastruktur i form af lokaler, udstyr og øvrige ressourcer, som forskerne skal bruge i deres arbejde. 

Alle forskere på AU kan få adgang til vores ressourcer, men typisk er det forskere fra økonomi, statskundskab, psykologi, lingvistik, kognitiv semiotik, og virksomhedsledelse, der laver eksperimenter i COBE Lab. Der forskes i et væld af emner, som for eksempel konfliktløsning, forbrugeradfærd, tidsopfattelse, gruppedynamikker, og om Virtual Reality egentlig er et godt redskab til at lære folk at reparere vindmøller.

Hvad?

Forskere, som bruger COBE Lab, er interesserede i at undersøge, hvilke valg mennesker træffer, og hvordan de tænker. Typisk involverer eksperimenter i COBE Lab aktiviteter som spørgeskemaer, interviews, eye-tracking, og små interaktive spil. I nogle forsøg deltager man alene, og i andre deltager man i grupper, hvor man f.eks. skal samarbejde om at løse en opgave, eller dyste mod hinanden om at få flest point i et computerspil.  

Som forsøgsdeltager kan du frit vælge, hvilke eksperimenter, du gerne vil melde dig til. Du kan læse beskrivelser af de eksperimenter, som du kan deltage i, ved at lave en bruger på vores rekrutteringssystem, som du finder et link til nederst på siden. Alle over 18 år kan blive forsøgsdeltagere i COBE Lab – jo mere forskellighed, der er blandt deltagerne, jo bedre! 

Hvorfor?

Der er mange fordele ved at være forsøgsdeltager i COBE Lab. For det første bliver du belønnet for din tid med hvad der svarer til et gennemsnit på minimum 110 DKK i timen. Det er op til forskerne, om de vil belønne med gavekort, biografture, penge eller noget andet. Nogle gange belønner de baseret på dit resultat i eksperimentet, og i de tilfælde kan du tjene både over og under 110 DKK i timen. Uanset hvad vil det altid fremgå præcist af beskrivelsen i rekrutteringssystemet, hvad betalingen er. Stort set alle studier i COBE Lab belønner via bankoverførsel til din NemKonto.

At deltage i forsøg er derudover en spændende og anderledes aktivitet, hvor du kommer helt tæt på den nyeste forskning og teknologi, samtidig med at du bidrager aktivt til forskningen på Aarhus Universitet. Det er med din hjælp, at forskerne finder svar på deres spørgsmål om, hvorfor vi mennesker handler og tænker, som vi gør.