Praktikant

Styrk relationen til fremtidens talenter – allerede inden de er færdige med studiet. Et praktikforløb er en oplagt mulighed for jer, hvis I ønsker at opbygge stærke relationer til de studerende på Aarhus BSS.

Med en praktikant fra Aarhus BSS får I den nyeste teoretiske viden inden for økonomi, business, analyse, erhvervskommunikation, markedsføring, jura, statskundskab, psykologi, logistik, finansiering, strategi, ledelse mm.

Læs om de forskellige kandidatstuderende på Aarhus BSS, og hvad de kan tilbyde som praktikanter.

Kort om praktik

 • Omfang: 3-5 dage om ugen, I aftaler det præcise omfang individuelt.
 • Periode: 2-6 måneder, primært i efterårssemestret, I aftaler den specifikke periode individuelt.
 • Praktikforløb som en del af uddannelsen er ulønnet.
 • Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en praktikvejleder fra Aarhus BSS.
 • Praktik er ofte en god vej til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse. Der er dog rent kontraktmæssigt ikke noget forhold mellem den studerende og jer efter endt praktik. Det er op til jer, om samarbejdet skal fortsætte. 

Kontakt studievejledningen på Aarhus BSS for mere specifik info om praktik

Hvad skal I gøre?

 • Den studerende involveres i studierelevante opgaver/projekter – dvs. de studerende forventer, at I tilbyder opgaver svarende til et højt fagligt niveau, som svarer til, hvad man kan forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • I stiller en kontaktperson til rådighed, som den studerende sparrer med gennem forløbet.
 • I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af praktikantens interne faglige praktikvejleder fra Aarhus BSS. Dette sikrer, at praktikforløbet er uddannelsesmæssigt relevant og foregår på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer.
 • I involverer den studerende, ved for eksempel deltagelse i møder/arrangementer, der ikke nødvendigvis har forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver den studerende et indblik i dagligdagen på arbejdspladsen og et overblik over, hvad der arbejdes med i virksomheden.
 • I løbet af eller efter endt praktikperiode skal den studerende udarbejde en praktikopgave, som skal knyttes til praktikvirksomheden. I kan byde ind med idéer/ forslag til denne opgave. 

Praktikkontrakt

På de fleste uddannelsesretninger udformes der en praktikkontrakt, dvs. en standardformular, som I udfylder i samarbejde med den studerende. Den studerende rekvirerer selv praktikkontrakten, og I udfylder den derefter i fællesskab og bliver enige om arbejdsopgaver og omfang af praktikforløbet.

Kontrakten forhåndsgodkendes af den studerendes interne vejleder fra Aarhus BSS.

Praktikkontrakten skal indeholde:

 • Virksomhedens navn og kontaktoplysninger.
 • Oplysninger på kontaktperson i virksomheden.
 • Omfanget af praktikopholdet skal fremgå: Periode og timer pr. uge.
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver, den studerende skal udføre under praktikopholdet. Arbejdsopgaverne skal have relevans for den studerendes uddannelsesretning for at kunne indgå som en del af studiet.

Kontakt Studievejledningen på Aarhus BSS for at få mere at vide om krav til praktikkontrakt på de specifikke uddannelser 

Fortrolighedsaftale

Den studerende kan uden problemer underskrive en fortrolighedsaftale med jeres virksomhed, hvis dette er en forudsætning for at kunne give en dybdegående indsigt i virksomheden som arbejdsplads.

 

Få mere at vide om fortrolighedsaftaler hos Studievejledningen på Aarhus BSS