Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Uddannelse for bestyrelsesformænd

Uddannelse for bestyrelsesformænd

Holdet er fyldt op, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Bliv den bestyrelsesformand, alle ønsker

Formanden har som leder af bestyrelsen en afgørende rolle i forhold til bestyrelsens værdiskabelse for virksomheden. Derfor har denne uddannelse fokus på formandens rolle - for når man højner niveauet for bordenden, løftes hele bestyrelsen.

På denne formandsuddannelse får du konkrete redskaber til at takle de problematikker, du typisk skal håndtere som bestyrelsesformand. Og naturligvis lægger vi den nyeste teori indover og omsætter den til konkret bestyrelsespraksis, som du kan anvende i bestyrelseslokalet. Du vil selvfølgelig også blive klædt på i forhold til de særlige opgaver, som lovgivningen pålægger bestyrelsesformanden.

Inden uddannelsen starter, vil du blive tilbudt at få fastlagt din personprofil, således at du i uddannelsesforløbet kan have fokus på dine personlige præferencer, styrker og svagheder som leder af bestyrelsen.

Læs mere om uddannelsen i fanerne herunder.

Uddannelsesbeskrivelse

En stærk formand har det rette fokus

Formandsuddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan formanden som leder af bestyrelsen tager ansvar for og sikrer en bestyrelse med de rigtige kompetencer, det rigtige fokus og de rigtige arbejdsmetoder. 

Det rigtige fokus og de rigtige kompetencer er imidlertid ikke nok. Bestyrelsesformanden har en vigtig rolle i forhold til at sikre, at bestyrelsen bruger tiden effektivt og kan samarbejde som et team. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at alle kompetencer bringes i spil, og at bestyrelsen løbende evaluerer, om den skaber maksimal værdi for virksomheden og for ejerne. Alt dette dykker vi ned i på uddannelsen.

En dygtig bestyrelsesformand kan håndtere ejerkredsen

Ud over rollen før, under og efter bestyrelsesmøderne er formanden også det særlige bindeled til direktionen og ejerkredsen, hvilket kræver god menneskelig indsigt – ikke mindst i sig selv som leder og formand. 

Uanset om vi taler om SMV’er eller større virksomheder spiller bestyrelsesformanden en vigtig rolle både som sparringspartner for direktionen og som leder af det øverste ledelsesorgan. Samarbejdet mellem bestyrelse, direktionen og ejerskabet skal være velfungerende, og på uddannelsen er der derfor fokus på, hvordan formanden kan sikre et godt samspil og samarbejde - herunder håndtere forskellige typer af konflikter, inden de eskalerer.

Bestyrelsesformænd skal kigge fremad

En kompetent formand er afgørende for at fastholde det strategiske overblik og skabe vækst. Bestyrelsen kan skabe stor værdi som lederens strategiske sparringspartner, der kan initiere og forankre vigtige ledelsesprocesser.

Bestyrelsesformanden skal sikre, at bestyrelsen håndterer nye udfordringer som fx disruptive teknologier og it samt mere klassiske problemstillinger som fx identifikation og styring af risici samt finansiering af vækst. I ejerledede virksomheder og familievirksomheder vil formanden også ofte være "trusted advisor" for ejerne, håndtere konflikter og sikre grundlaget for et godt ejer- og generationsskifte.

Bestyrelsesformænd har brug for netværk og fortrolige rum

Med Uddannelse for bestyrelsesformænd får du også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan i fuld fortrolighed dele viden og erfaringer og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit arbejde som bestyrelsesformand.

 

Overblik over de 3 undervisningsmoduler

Modul 1: Den 8.11. 2017 kl. 9.00-22.00, Comwell Kellers Park

Hvad er din rolle som bestyrelsesformand? Fokus på de rigtige emner

 • Hvordan influerer din personlige profil og beslutningsstil på bestyrelsens arbejde?
 • Hvordan sikrer du, at bestyrelsen har fokus på de rigtige emner?
 • Hvordan finder man ind til virksomhedens DNA og ejernes værdier?
 • Hvordan sikrer du, at bestyrelsen hele tiden er på forkant med nye problemstillinger som fx digitalisering og disruption?


Samarbejdet med direktionen og med ejerne

 • Samspillet med ejerne / ejerfamilien (er du en trusted advisor?)
 • Samspillet med direktionen
 • Hvad kan ejerne og direktionen kræve af dig som formand?

 

Modul 2: Den 9.11. 2017 kl. 8.30-16.00, Comwell Kellers Park

Hvilke redskaber kan du benytte til at gøre bestyrelsesarbejdet effektivt?

 • Det gode årshjul, som sikrer, at alle emner behandles ordentligt.
 • Den dynamiske dagsorden
 • Materiale og forberedelse
 • Forretningsorden som effektivt arbejdsredskab
 • Formandens særlige juridiske pligter
 • Opfølgning i forhold til strategien
 • Opfølgning omkring risici og styring af risici


Formandens håndtering af konflikter

 • Konflikter i bestyrelseslokalet
 • Konflikter mellem ejerne
 • Metoder og redskaber

 

Modul 3: Den 28.11.2017 kl. 9.30-17.00, Aarhus BSS

Formanden som virksomhedens ansigt udadtil

 • Krisekommunikation og pressehåndtering
 • Kommunikation med eksterne interessenter

 
Sammensætning af bestyrelsen

 • Kompetencematrix (faglige og personlige kompetencer)
 • Rekruttering


Bestyrelsesevaluering

 • Skaber en bestyrelsesevaluering værdi?
 • Hvordan griber man bestyrelsesevaluering an?  
 • Hvad skal evalueres – hvad er behovet?
 • Evaluering i SMV - mere end selvevaluering?
 • Metoder og værktøjer
 • Hvordan følger man op på en evaluering?


Mundtlig prøve

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve i foråret 2018, hvor du skal håndtere en konkret udfordring som formand for en bestyrelse. 

Link til moduloversigt (pdf)

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesformænd, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde og dygtiggøre sig som leder af bestyrelsen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Undervisning, undervisere og uddannelsesansvarlige

Undervisning

Uddannelse for bestyrelsesformænd er på universitetsniveau og består af 3 moduler (3 hele dage). Modul 1 og 2 afholdes som internat for bl.a. at styrke netværket mellem deltagerne. Modul 3 afholdes som 1-dagsmodul på Aarhus BSS.

Undervisningen foregår på dansk, og hovedparten af undervisningsmaterialet er på dansk, men der vil også indgå artikler på engelsk. Herudover inddrages der løbende forskellige virksomhedscases, således at vi sikrer et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du skal håndtere en konkret udfordring som formand for en bestyrelse.

Undervisere og indlægsholdere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde.

Underviserne vil bl.a. være professor, ph.d. Mette Neville, som leder Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS, samt advokat og adjungeret professor Carsten Fode, som har mange års erfaring som både bestyrelsesformand og -medlem.

Det faste team af undervisere og indlægsholdere er:

Mette Neville, professor, ph.d. og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS
Carsten Fode, advokat, Kromann Reumert og adjungeret professor, Aarhus BSS
Winni Johansen, professor, ph.d., Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS
Niels Breining, bestyrelsesformand, Shoe-d-Vision Amba og tidligere koncerndirektør i TDC
Jens Eybye, bestyrelsesformand, Yding Grønt
Anne Buhl, indehaver, Buhl Mediation
Nils Wegener, stifter og indehaver, 360 Sprint
Mogens Vedel Hestbæk, koncernøkonomidirektør, Per Aarsleff A/S
Christen H. Nielsen, direktør, Ortofon A/S
Bengt Holst, videnskabelig direktør, Københavns Zoologiske Have
Christian Jul Madsen, partner, Kromann Reumert

Uddannelsesansvarlige

Mette Neville


Professor, ph.d., Juridisk Institut
Centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailmen@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er "vokset op" i en familievirksomhed og har erfaring fra en række bestyrelsesposter, herunder formands- og næstformandsposter.

Hun leder Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS, hvor der forskes i vækst og udvikling i SMV'er. Fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser som på de interne drivere for vækst fx ejerlederens DNA, forretningsudvikling, ledelse og organisation samt bestyrelsens værdiskabelse.

Mette er også medstifter af Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder, hvor Aarhus BSS, PwC og Nykredit bidrager til udvikling og vækst i SMV’er bl.a. gennem treårige udviklings- og læringsforløb, hvor målet er at finde nøglen til vækst i SMV'er. Erfaringerne herfra indgår i denne formandsuddannelse.

Carsten Fode

Advokat, Kromann Reumert
Adjungeret professor på Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mail: CF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS, Per Aarsleff samt Carl Hansen og Søn A/S. 

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Tid, sted, pris og tilmelding

Tid og sted

Modul 1-2: Internat den 8.11.-9.11. 2017
Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

Modul 3: Den 28.11. 2017
Mundtlig prøve: Foråret 2018

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4 
8210 Aarhus V
Parkeringsoversigt


Pris

Pris 18.500 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, personprofil, internat og forplejning.
Tilmeldingsfrist: 6. oktober 2017

Tilmelding er bindende en måned efter, at holdet er fuldtegnet eller senest ved tilmeldingsfristens udløb. Såfremt holdet bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristen udløb, vil de tilmeldte blive oplyst om den dato, hvor deres tilmelding bliver bindende.   

Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger:

 • 10 % rabat ved tilmelding senest 1. juni 2017
 • 15 % rabat ved tilmelding af 3 eller flere personer fra samme virksomhed
 • 15 % rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på alumni.au.dk

Der gives kun rabat én gang.

Tilmeld dig uddannelsen for bestyrelsesformænd

 

 

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine formandskompetencer

Uddannelse for bestyrelsesformænd er på universitetsniveau og afsluttes med en mundtlig prøve i foråret 2018, hvor du skal håndtere en konkret udfordring som formand for en bestyrelse.

Efter bestået mundtlig prøve modtager du et uddannelsesbevis. Vælger du ikke at gå til den mundtlige prøve, modtager du et deltagerbevis.

Fakta om bestyrelsesuddannelsen

VARIGHED 3 hele dage (8., 9., og 28. november) og mundtlig prøve
Modul 1 og 2: 8.-9. november
Modul 3: 28. november
Mundtlig prøve: Forår 2018
PRIS 18.500 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, personprofil, internat og forplejning
TILMELDINGSFRIST 6.10. 2017
EARLY BIRD 10 % ved tilmelding senest 1.6. 2017
STED Modul 1-2 - Internat
Comwell Kellers Park
7080 Børkop

Modul 3 og mundtlig prøve:
Aarhus BSS
8210 Aarhus V
UNDERVISNINGS-
SPROG
Dansk (litteratur på dansk og engelsk) 
BROCHURE Brochure kommer primo 2017

Modtag information

Ønsker du en brochure eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator