Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Temamøde: Disruption – den nye bestyrelsesudfordring

Temamøde:

Disruption – den nye bestyrelsesudfordring

Disruption – vind eller forsvind

For SMV’er kan digitalisering og ny teknologi være et spørgsmål om vind eller forsvind. På den ene side skaber de nye muligheder for udvikling og vækst i virksomheden. På den anden side risikerer man, at virksomhedens forretningsmodel bliver disrupted, hvis man ikke forholder sig til den digitale udfordring. Netflix og Uber er eksempler på brug af digitale muligheder til at skabe nye forretningsmodeller.

Disruption – hvad gør bestyrelsen?
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse. Men hvordan skal bestyrelsen håndtere disruption i forbindelse med sit strategiske arbejde? På temamødet sætter vi fokus på, hvordan man kan forstå disruption og lægge en disruption-strategi, der dels sikrer, at virksomheden ikke bliver disruptet, dels sikrer at virksomheden drager fordel af den digitale og teknologiske udvikling.

Oplægsholdere

Tune Hein, som er forfatter til bogen ”Disrupt eller dø”, har i sit indlæg fokus på, hvad man kan gøre for at forstå og imødegå disruption. Det kan virke som en tsunami, men ifølge Tune Hein er der mønstre, som man kan arbejde ud fra. Det ER muligt at lægge en disruption-strategi. Tune sætter fokus på spørgsmålene: Hvad består disruption næsten altid af? Hvorfor kommer det lige nu? Hvorfor er det meget større og vigtigere at være opmærksom på det nu end for 5 år siden? Hvad kan vi lære af de brancher, som blev ramt først? Og hvorfor er transformation svaret, hvis disruption er spørgsmålet?

Jesper Broberg Bang, direktør for Gejst/Studio, skaber digital strategi og forretningsudvikling og vejleder virksomhedsledere og bestyrelser i at tænke mere digitalt. Jesper holder indlæg med titlen Hvad betyder digital transformation for den moderne bestyrelse? Her vil Jesper sætte fokus på, hvorfor digitalisering er en udfordring i bestyrelseslokalet, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til den, og hvilken viden og kompetencer det kræver for at være i fremtidens bestyrelser i en digitalt omskiftelig verden.

Program

15.00-15.30

Kaffe, te og kage

15.30-16.30

Disrupt eller dø Tune Hein

16.30-16.45

Kaffepause

16.45-17.15

Hvad betyder digital transformation for den moderne bestyrelse? Jesper Broberg Bang

17.15-18.00

Hvordan sikrer bestyrelsen, at virksomheden er klædt på til den digitale udfordring? Workshop: Jesper Broberg Bang, Mette Neville

18.00-18.30

Opfølgning på workshop

18.30-19.30

Networking og let anretning